Livet i Flæsen

Lørdag 6. oktober kl. 14:00
FOREDRAG: Livet i Flæsen
Lang til havs på Helgelandskysten ligger Flæsen som var bebodd av en og samme familie i drøye hundre år. Dagrunn Grønbech har skrevet boka «Livet i Flæsen» med historien om familien som levde i Flæsen. Boka er en levende skildring av havfolkets livstilpasning der det gjaldt å ha mange nok ben å stå på for å overleve.

Selv om Flæsen ble fraflyttet under krigen, fortsatte familien å passe på ærfuglen og tok vare på egg- og dunproduskjonen helt fram til 1984. I dag tilhører øygruppen Vegaøyans verdenarvområde, og Flæsen-familiens fembøring “Opreisningen” står nå på Norsk Maritimt Museum i Oslo.

Vest i havgapet med Atlanterhavet tett på, finnes ingen fjellvegger eller bergknauser som gir ly for vinden. På øya Heimlandet der familien bodde fram til 1942, måtte husene barduneres for å sikre at ikke vinterstormen tok dem med til havs. Landet hever seg så vidt over havflaten. De fire litt større øyene og de mange mindre skjærene, består mest av fjellgrunn. På et minimalt jordsmonn kunne de likevel dyrke poteter, og her fantes nok gress til vinterfòr for familiens sauer og ku.  Hvordan var det å leve et helt liv her ute? Hvordan var det å leve i flere generasjoner på et så krevende og avgrenset sted på jord, milevis fra naboer og med lang sjøvei til butikk, skole og doktor. Dette er noen av spørsmålene Dagrunn Grønbech omhandler i sin bok. I boka blir beretningene om livet på disse øyene koblet sammen med hennes egen forskning på kystkvinners liv.

Potetdagen

Søndag 7. oktober kl. 12:00-15:00
BARNAS MUSEUM: Potetdagen

Da bestemor var barn hadde hun hver høst fri fra skolen for å ta opp potet. I dag er det få av oss som tar opp poteten selv, men fortsatt er denne tradisjonsrike veksten et populært og viktig innslag på matbordet. Vi inviterer denne dagen barn og unge til å leke med maten gjennom potettrykk, potetløp og andre aktiviteter i stabburet og på tunet.
Kom når du vil, ingen deltakeravgift.

Mitt Nabolag

Tordag 18. oktober kl. 19:00
MULTIMEDIAFORESTILLING: “Mitt Nabolag”
Christian Stejskal er norsk fiolinist, fotograf og historieforteller bosatt i Kairo i Egypt. Multimedia forestillingen «Mitt Nabolag» er beretningen om hans pilegrimsferd til fots fra fødebyen Wien, via Jerusalem til den hellige byen Aksum i Nord-Etiopia. Underveis på denne reisen møtte han «Zabaleenerne», Kairo’s uoffisielle kristne søppelarbeidere, i det såkalte «Garbage City» i Kairo. Etter å ha avsluttet sin pilegrimsferd i Aksum flyttet han inn i søppelbyen hvor han bodde sammen med «Zabaleenerne» samtidig som han livnærte seg som fiolinist ved operaen i Kairo. De siste 5 årene har han fotografert livet blant søppelarbeiderne, samtidig som at han har skrevet noveller fra søppelbyen. Dette arbeidet har fått støtte fra Fritt Ord, Stiftelsen Thomas Fearnley og Heddy og Nils Astrup. Forestillingen har siden 2016 vært på turné. I den forbindelse er det også gitt ut en bok med tittelen Mitt Nabolag. Det er spilt rundt 100 konserter i kulturhus, biblioteker, kirker, museer og videregående skoler rundt om i landet. Høsten 2016 spilte Stejskal en serie med konserter i Skottland bl. a. ved Fringe Festivalen i Edinburgh. Inngang kr. 150,- . Års- og kulturkortkunder kr. 100,-

Foredrag om Nesnalobben

Lørdag 10. november kl. 14:00
UTSTILLINGSÅPNING OG FOREDRAG: Nesnalobben – fra husflid til industri
Foredrag med leder ved Helgeland museum avdeling Nesna, Ann Kristin Klausen.

Den varme gode filtskoen med plastsåle ble delvis tilvirket på fabrikken på Nesna, delvis av hjemmearbeidere, på det meste over 200,  i kommunene i området. Bedriften startet lobbproduksjonen høsten 1955. I toppåret 1981 ble det lagd hele 130. 000 par lobber. Siden overtok skofabrikken Soleest i Tartu i Estland det hele. Der produseres lobben fortsatt under navnet Nesnalobben. Utstillinga er en bredt anlagt temautstilling med bilder, lobber, maskiner og utstyr, TV – innslag og tekst basert på intervjuer og arkivmateriale.  

Inngang kr. 100,-, Års- og kulturkortkunder kr. 50,-.

Sånn vart luggan laga

Søndag 11.november kl. 12:00-15:00
BARNAS MUSEUM: Sånn vart luggan laga
Lær om nesnalobben, lugger og andre helgelandske håndverkstradisjoner gjennom utstillingen om Nesnalobben og aktiviteter for barn og unge.
Kom når du vil, ingen deltakeravgift.

Adventshelg på Alstahaug 2018

30.november – 2. desember
Adventshelg på Alstahaug
Kom i julestemning med bl. a. Hekla Stålstrenga når vi inviterer til en tredagers førjulsfest med musikk, mat, håndverkssalg og barneaktiviteter på Alstahaug! Mer utfyllende program kommer.


Åpningstider adventshelga:
Fredag 30.nov. kl. 10.00-17.00
lørdag 1.des. kl. 11.00-20.00
søndag 3.des: 11:00-17:00

Det avholdes to konserter med Hekla Stålstrenga lørdag 1.des. For billetter klikk her.

Månedens gjenstand – februar

Melkeseparator2

Melkeseparatoren vises i foajeen på Petter Dass-museet.

MÅNEDENS GJENSTAND – Melkeseparatoren – Fett nok?
I februar feirer vi både feite-tirsdag og flæske-søndag.
Mer fett til maten var også hensikten med denne gjenstanden.

Melkefett
Fløte er den feiteste delen av melken. Å skille fløten fra melken har mennesker gjort omtrent like lenge som vi har hatt dyrehold. Tidligere ble fløten skilt ut ved at den rå melken ble helt over i et flatt melkefat eller en melkeringe. Fettet i melken har en noe lavere vekt enn de øvrige bestanddelene i melken, og ville derfor flyte opp. Etter noe tid ville det dannes et eget lag med fløte øverst i melkefatet som kunne hentes ut. Fløten kunne blant annet kinnes til smør, syrnes til rømme eller piskes til krem. Smør var spesielt viktig, og fungerte lenge som en slags valuta som kunne byttes mot andre varer eller penger.

Den svenske ingeniøren Gustaf de Laval oppfant melkeseparatoren i 1878. Ikke lenge etterpå ble den et vanlig redskap både i hjemmet og på setrene. Melken ble helt i den store bollen på toppen og sveivet rundt ved hjelp av håndsveiven. Rotasjonen ledet den tyngre melka utover, mens den lettere fløten blir værende i bollens sentrum. Sveivefarten og tappefarten kunne bestemme fettkonsentrasjonen i fløten. På håndsveien til denne separatoren er det angitt «70 T. PR. MIN», det vil si 70 omdreininger i minuttet. Separatoren skilte ikke bare ut fløten hurtigere enn ved å la melken stå, men klarte også å presse 10-15 % mer fløte ut fra melken. Med mer fløte kunne man for eksempel lage mer krem. Kanskje er det ikke tilfeldig at fastelavnsboller med syltetøy og krem vokste frem som en ny tradisjon like etter at separatoren ble oppfunnet?

Smør-Klakken paa Brækken og sættes skal frem,
Og Byg-baged Flad-Brød en Leiv eller fem,
Hver kline saa meget ham lyster!
Petter Dass, Nordlands Trompet, 1715

Bhutan-lyn i hjertet!

REKDAL-BHUTAN_43FOTOUTSTILLING: Bhutan-med lyn i hjertet!
Utstillingen vises i perioden 7.mars – 19.april og er en samling bilder som beskriver hverdagslivet i en Bhutanesisk dzong (kloster). Utstillingen er et resultat av fotograf Gerben Groustras arbeid i Bhutan. Fotografiene er tatt under to besøk i landet i 2007 og 2008.

Fotografen selv sier dette om sine arbeider: “Med disse bildene vil jeg bidra i å øke forståelsen for andre religioner, i dette tilfelle et dypdykk i Mahayana Buddhisme (kargyupa og Nyingmapagrenene)”. Under skolebesøkene som Petter Dass-museet har fått satt opp i samarbeid med Den kulturelle skolesekken (Dks), vil fotografen selv guide bildene og slidesshowet med forklaringer av den Buddhistiske forståelsen av verden.

 

Det usynlige språket

Språket1.februar – 1.mars
UTSTILLING: Det usynlige språket. Omsetjing og gjendiktning.
Ei vandreutstilling fra Ivar Aasen-tunet.
Kvifor er det viktig å kunne lese verdslitteraturen på sitt eige morsmål? Kvifor les vi ikkje engelske bøker på engelsk? Og tenkjer vi over alt arbeidet som ligg bak ei omsetjing av eit litterært verk? Slike spørsmål blei stilte under arbeidet med temautstillinga Det usynlege språket. Omsetjing vedrører mange, men er lett å oversjå. Vi har prøvt å sjå saka både frå publikum, omsetjaren og forfattarens side – til vidare refleksjon og undring.

No som før lét vi utsegnene frå andre tale for seg. Gjennom eit utval av det vi meiner er råkande og skilsetjande sitat, dessutan viktige foto og illustrasjonar, vonar vi at omsetjargjerninga kjem fram i lyset på ein ny måte. – Ein omsetjar kan ikkje berre setje om orda slik at lesaren forstår dei, sa Tove Bakke i eit intervju med Norsk Tidend i 2007. Fordi personane i så stor grad blir skildra gjennom det dei seier, må effekten av språket vere den same i den norske omsetjinga som i den franske, seier ho vidare. Det er denne brubygginga mellom kulturar vi no stiller ut.

 

Ekstravakter våren 2015

ingrid-som-olava-komEKSTRAVAKTER søkes til resepsjon og kjøkken våren 2015

Petter Dass-museet har behov for ekstravakter fortrinnsvis innenfor ordinær åpningstid i ukedager, og som kan stille opp etter behov både i museets resepsjon og i Margrethes kafé.

Arbeidsoppgaver resepsjon:
Betjene resepsjonen
Salg i museumsbutikken tilknyttet resepsjonen
Besvare telefonhenvendelser
Bistå arbeid med trykkmateriell ved behov

Arbeidsoppgaver kjøkken:
Betjene kasse
Servere
Bistå kokken i matlagingen

Kvalfikasjoner:
Serviceinnstilt
Fleksibel
Godt humør

Kontaktinformasjon
Irena Jovic: irena.jovic@helgelandmuseum.no / tlf.: 75 11 01 52
Gry Johnsen: gj@helgelandmuseum.no / tlf.: 75 11 01 54

70 år siden tragedien ved Tjøtta: Minnemarkering 27.november

baug (2)

 

 

 

 

 

70 års minnemarkering over Fangeskipet M/S Rigel og D/S Korsnes- tragedien
torsdag 27.november kl.10:45-16:30 Tjøtta internasjonale krigskirkegård og Petter Dass-museet 

PROGRAM

Kl.10:45       Oppmøte Tjøtta internasjonale krigskirkegård
Musikalsk innslag v/Tjøtta sangkor                                      

Kl.11:00       Minnemarkering Tjøtta internasjonale krigskirkegård
Velkommen v/NROF avd. Alstahaug Inge Bildøy
Ordfører Bård Anders Langø
Kontréadmiral Jørgen Berggrav, Norske Reserveoffiserers Forbund
Ministerråd Svetlana Ozhegova, Den Russiske Ambassade
Bønn v/sokneprest Einar Bach Skomsvoll
Messe v/prest Aleksandr Volokhan, Hellige Anna menighet i Trondheim
Sang v/Tjøtta sangkor
Kransenedleggelse

Kl.12:00     Samling på Petter Dass-museet
Musikalsk innslag ved “Kulturskolen for AlLe”

Kl.12:15      Lunsj på Petter Dass-muset
Servering av varm lunsj: russisk Borsj, kaffe og kaker-for spesielt inviterte. Kafeen åpen for alle.

Kl.13:00     Foredrag ved Dr.art Marianne Neerland Soleim, Falstadsenteret
Tema: Sovjetiske krigsfanger i Norge 1941-1945 skjebne, behandling og glemte minner.  

Kl.14:00     Foredrag ved Trond Carlsen,
Katastrofen -Nye opplevelser fremkommet de siste 8-10 årene.

Kl.14:25      Torbjørn Tilrem, i samtale med Nils Arthur Kvalnes.
Et tidsvitne, fra redningen av de overlevende.

Kl.14:45      Tur/retur Rosøya-Petter Dass-museet for spesielt inviterte
Avgang fra brygga ved Petter Dass-museet, (væravhengig).

12 Falsa ark

12 falsa ark

Arvid Sveen: Brevet og Varden

KUNSTUTSTILLING: 12 falsa ark i anledning grunnlovsjubileet 15.november-19.desember

Med utstillingen 12 falsa ark ønsker Nordnorsk kunstnersenter og Se Kunst i Nord-Norge å sette fokus på Nord-Norges posisjon i forbindelse med grunnlovsjubileet. I utstillingen får et mangfold av nordnorske kunstneriske stemmer ytre seg gjennom sitt visuelle språk.  Med dette feirer vi både ytringsfriheten og demokratiet. Muligheten er åpnet opp for å kommentere kunstens og landsdelens posisjon sett i forhold til det vi feirer i år.

Tittelen henspiller på antall ark i det originale grunnlovsdokumentet. I ytringsfrihetens navn kommenterer de forskjellige kunstnerne alt fra fraværet av nordnorske representanter på Eidsvoll, forvaltning av naturressurser, samiske problemstillinger, kvinneperspektiv til andre spørsmål knyttet til grunnloven og det norske samfunnet. Alle arbeidene har samme format som det originale grunnlovsdokumentet, som om de skulle vært de nordnorske kunstnernes egne versjoner av Grunnloven. 24 kunstnere er valgt ut med hvert sitt verk, et tall som igjen spiller på antall sider i det opprinnelige dokumentet. Utstillingen turneres i Nord-Norge fra juli til desember 2014.

Kunstnerne som deltar er Elisabet Alsos Strand, Are Andreassen, Bent Aune, Ingela Birkeland, AK Dolven, Hanne Grete Einarsen, Maria Gradin, Inger Johanne Grytting, Cecilie Haaland, Vebjørg Hagene Thoe, Åse Liv Hauan, Sylvia Henriksen, Marit Ellisiv Landsend, Ragnhild Lie, Trygve Luktvasslimo, Hans Ragnar Mathisen, Inger Anne Nyaas, Ina Otzko, Hilde Skancke Pedersen, Bjørn Tore Stavang, Helle Storvik, Arvid Sveen, Johanne Seines Svendsen og Scott Thoe. 

12 falsa ark

12UTSTILLING: “12 FALSA ARK” 15.nov-19.des.
Produsent:
Nord Norsk Kunstnersenter og Se Kunst i Nord-Norge
«12 falsa ark» er en samarbeidsproduksjon mellom NNKS og SKINN i Nord-Norge. Kunstnere ble invitert til å sende inn et arbeid hver til en utstilling som markerer Grunnlovsjubileet 2014. Et utvalg av arbeidene er plukket ut til å delta i en vandreutstilling gjennom 2014. På Alstahaug vises utstillingen i perioden 15.nov-19.des. Prosjektet vil sette fokus på Nord-Norges posisjon i demokratiseringen av Norge, og samtidig belyse problemstillinger knyttet til kunst, demokrati og ytringsfrihet. For mer informasjon klikk her.

 

UTVALGT-en teatermonolog om Kirsten Flagstad

Flagstad_komTirsdag 3. februar kl. 19.00
UTVALGT-en teatermonolog om Kirsten Flagstad
“The voice of the Century” hadde sin debut på Metropolitan i New York 2. februar 1935 og ble oppdaget av en hel operaverden i en alder av 40 år. Da hadde hun allerede en lang karriere bak seg i Scandinavia. Under krigen reiste hun hjem til Norge og den alvorlig syke ektemannen, som på det tidspunktet var medlem av NS. Dette ble sett på som en støtte overfor okkupasjonsmakten. Her forteller hun sin historie. Tekst: Einar Bjørge, skuespiller: Nina Bendiksen, Lysdesign/teknikk: Mads Grotmol, Scenografikonsulent: Hans Petter Harboe.

Voksne kr. 150,- student/honnør/årskort kr. 100,- barn/kulturkort kr. 50,-

Barnas museum: Fastelavnsverksted

fastelavnsris13Søndag 15.februar kl. 12.00-16.30
BARNAS MUSEUM: Fastelavnsverksted
Fasten blir innledet med askeonsdag, som er onsdagen 40 dager (søndager ikke medregnet) før påskedag. Fastelavn er ikke del av fastetiden, men er tidsmessig knyttet til den. Den minner folk om den kommende fastetiden. Det er også avslutningshelgen for karnevalet i flere land. Norge har hatt karnevalsmarkeringer gjennom hele 1800-tallet, Christianiaborgere deltok aktivt i ball i Biedermeyer-perioden, og maskerader og kunstnerkarneval florerte i Christiania etter 1850 frem mot første verdenskrig.

På Petter Dass-museet lager vi fastelavnsris og lærer om fastetradisjoner. Karnevalsgudstjeneste i Alstahaug kirke kl.17.00 – Vi sminker karnevalskledde gjester fra kl. 15.30.

Åpent verksted – kom når du vil, ingen deltakeravgift.

Feittirsdag

matTirsdag 17.februar 14.00-18.00
MARGRETHES KAFÉ: Feittirsdagsmiddag
Feittirsdag , feitetirsdag, eller fetetirsdag, også kalt grautatirsdag og hvitetirsdag er dagen før fastetiden begynner. Fetetirsdag er etter fastelavnssøndag og blåmandag. Det er også dagen før askeonsdag. Tradisjonelt skal siste dag før fasten fylles opp med kraftig kost. Det er fortsatt mange steder i Norge, spesielt i Trøndelag og Nord-Norge, tradisjon for å spise saltkjøtt og kålrotstappe på feittirsdag. En annen tradisjon er å spise melkemat, egg og melmat, som fastelavnsboller.

Feittirsdagsmiddag serveres i Margrethes kafé. Mulighet for bordbestilling.

Buffet kr.: 250,-. Årskortkunderkr.  200,-. Barn 125,-. Barn under 5 år gratis.

Syv søstre natur- og kulturpark

sommer_prestegard_komprimertFredag 6.mars kl. 12.00
KÅSERIKAFE: Syv søstre natur-og kulturpark
Alstahaug kommune (prosjekteier) og Bioforsk Nord Tjøtta (prosjektleder) har startet arbeidet med prosjekt Syv søstre nature-og kulturpark. Det blir gitt en orientering om arbeidet med landskapsparken ved representanter for Bioforsk Nord Tjøtta.

Landskapsparker er en betegnelse for unike natur- og kulturlandskap. Disse er avgrenset av en felles kultur- og identitetsfølelse. Et økt samarbeid skal fremme en helhetlig tilnærming til stedsutvikling, bygde- og næringsutvikling, stedlig attraktivitet og bolyst. Landskapsparken skal også fremme et levende lokalsamfunn. Gratis inngang.