Cappella Petri

Søndag 13. august kl. 19:30
KONSERT: Cappella Petri, Petter Dass-barokk og litt jass, Alstahaug kirke
Cappella Petri har siden starten i 2004 drevet cross overs med barokkmusikk, folketoner og improvisasjon. Petter Dass foreslo selv melodier som passet til egne tekster. Dette får publikum høre av Cappella Petri (Petters band) i original tapping. Dvs. med instrumenter som var til rådighet på Helgeland på Petter Dass sin tid. Cappella Petri debuterte i Bodin kirke palmesøndag 2005 og har turnert i Norden årlig. Ensemblet har vært invitert til Nordlysfestivalen (Tromsø), Musik vid Siljan, Bodø internasjonale orgelfestival, Drottningholm slott og Allehelgenskirken i København. Ved flere anledninger har ensemblet spilt under Petter Dass-dagene. Cappella Petri fremfører også, i utvidet format, verk med kor og solister, som Johannespasjonen av Bach og Händels Messias. Medvirkende: Ann-Iren Hansen, vokal, Nina Bergquist Rolland, barokkfiolin og nøkkelharpe, Inge Rolland, traversfløyte, Sebastian Rolland, tangentinstrumenter, Jaroslav Havel, barokkcello. Inngang kr. 200,- . Års- og kulturkortkunder kr. 100,-

Birgitta Berglund

Lørdag 21.oktober kl. 14:30
FOREDRAG: Birgitta Berglund, NTNU Vitenskapsmuseet

ALSTAHAUG FØR PETTER DASS SIN TID
Petter Dass sin tid på Alstahaug prestegård har fått mye oppmerksomhet. Men hvordan var det på Alstahaug før den tid? Det bodde vel folk her da også? Den eldste delen av Alstahaug kirke ble bygget i middelalderen og viser dermed tydelig til tidlig virksomhet. Her gjør vi bokstavelig talt et dykk ned i kulturlag på Alstahaugtunet for å finne ut noe om tiden på Alstahaug før Petter Dass. Vi undersøker også hva som er kjent av kulturminner i nærområdene til tunet som kan belyse spørsmålet.

Inngang kr. 100,-. Års- og kulturkortkunder kr. 50,-.

Foredrag med Nils Magne Knutsen

Lørdag 21.oktober kl.16:00
FOREDRAG: Nils Magne Knutsen, Petter Dass  –  Norges første humorist
Petter Dass kan regnes som Norges første humorist, en generasjon eldre enn Ludvig Holberg. Både i Nordlands Trompet, i den religiøse diktninga og i leilighetsvisene dukker dikterprestens humor stadig opp, ikke som vitser, men som små morsomheter som gjør teksten underholdende og som helt sikkert var med på å legge grunnen for dikterprestens store popularitet.
        Det tydeligste eksemplet på dette er kapitlet om fiskene i Nordlands Trompet. I de hundrevis av norske bøker som siden er blitt skrevet om fiske og fangst, om hyse og torsk og sei, er det ikke mye humor å finne, men hos Petter Dass finner vi det: Han morer seg åpenbart når han setter seg ned for å skrive om ”fru Hyse” med sin kokette skjønnhetsflekk bak øret, om den ”spralende Sei” eller om ”du smuckeste Qveite, du Dronning i Vand”.
        Mest oppsiktsvekkende er det at Petter Dass også i sin religiøse diktning tillater seg å smile litt. Bibelen er jo fullstendig fri for humor, og humor ble gjerne betraktet som noe useriøst, lettsindig og syndig. Men Petter Dass kan liksom ikke la være, hans gode humør bryter igjennom også her.
         I sitt foredrag vil professor em. Nils Magne Knutsen gi eksempler på humoren hos Petter Dass, og han vil se denne humoren i sammenheng med forfatterskapet som helhet.
Inngang kr. 100,-. Års- og kulturkortkunder kr. 50,-.  

Foredrag med Anders Aschim

lørdag 28.oktober kl. 14:00
FOREDRAG: Det lutherske i det nasjonale
Landstad og Blix som gjendiktere av Luther-salmer.
Å skape et eget norsk salmespråk var et viktig kirkelig element i den nasjonsbyggende prosessen på 1800-tallet. Gjendikting av eldre salmer generelt, og Luthers salmer spesielt, spiller en viktig rolle i dette prosjektet. Gjennom gjendiktingene gjør Landstad og Blix kirkereformatoren Luther til norsk nasjonsbygger. Anders Aschim er professor i religion, livssyn og etikk ved Høgskolen i Hedmark (fra oktober 2016). Han har teologisk embetseksamen og doktorgrad i historie på en biografi om salmedikteren Elias Blix. Fra 2005 til 2012 arbeidet han som bibeloversetter i Bibelselskapet. Aschim har gitt ut en rekke artikler, blant annet om Dødehavsrullene.

Inngang kr. 100,-. Års- og kulturkortkunder kr. 50,-.
 

Foredrag med Einar Bjorvand

Lørdag 28.oktober kl. 16:00
FOREDRAG: “Salmen i protestantenes reformprogram. Fra Luther til erkebispen av Canterbury.”
Einar Bjorvand er tidligere førsteamanuensis i engelsk litteratur (pensjonert fra 2014) ved Universitetet i Oslo. Som forsker har han særlig arbeidet innenfor reformasjonsårhundret – 1500tallet, og han har særlig interessert seg for skjæringspunktet mellom religion og kultur generelt, og religion og litteratur spesielt. Hans seneste bok, publisert i Arizona, er en tekstkritisk utgave av manuskriptet til erkebiskop Matthew Parkers oversettelse av Salmenes bok (1567).  

Inngang kr. 100,-. Års- og kulturkortkunder kr. 50,-.

Foredrag med Liv Helene Willumsen

Torsdag 30.november kl. 19:00
FOREDRAG: Demoniseringen av Petter Dass
Liv Helene Willumsen er professor i historie ved Universitetet i Tromsø. Hun har to doktorgrader; en i litteratur om Regine Normann og en i historie om trolldomsprosesser. Denne tverrfaglige bakgrunn vil farge hennes foredrag, som har tittelen «Demoniseringen av Petter Dass». Foredraget vil ta utgangspunkt i oppslag i media der det er foretatt en kobling mellom Petter Dass og trolldomsforfølgelse, og der det argumenteres for at han bør rives ned fra sin sokkel. Willumsen ønsker i sitt foredrag å tilbakevise slike koblinger. Hun fastholder at det er som dikter Petter Dass er satt på sokkel, og at det er derfor han skal huskes. Videre vil Willumsen gå inn på hvordan Petter Dass’ syn på trolldom forholder seg til hans samtid, og problemene ved å tilbakeføre vår tids skikkelser og vår tids forståelse flere århundrer tilbake.

Inngang kr. 100,-. Års- og kulturkortkunder kr. 50,-.