Kåserikafe: Martin Jøsevold

Fredag 7.april kl. 12:00
KÅSERIKAFÉ: Fra Capri til Træna-Historien om Petter Dass-kapellets tilblivelse v/Martin Jøsevold
Født i Bardal i 1945. Eksamen fra Nesna Lærerskole 1969, fra Norsk Journalistskole 1970. Senere grunnfag i historie. Har arbeidet som lærer i grunnskolen, journalist i Romsdal Folkeblad og Helgeland Arbeiderblad i tilsammen ca 25 år. Var tilsatt som kulturkonsulent for Ytre Helgeland i to år (1992-94).

I juni 2017 er det 20 år siden Petter Dass-kapellet i Træna ble åpnet. Men historien om det spektakulære bygget på Husøy startet egentlig nesten 30 år tidligere – på en divan på Nesna.

Det var vinteren 1968. Vietnam-krigen var på sitt mest vanvittige. Studentene ved Nesna Lærerskole var som alle studenter over hele verden på denne tiden, engasjert og opprørt.

Filosofen Arild Haaland ble invitert til Nesna for å holde foredrag i Studentersamfunnet. Dagen etter foredraget ble han intervjuet av en ung journalist i studentavisen «Tungalda». Der, liggende på en divan, kom den gode filosof med et utsagn som egentlig ble starten på prosjektet i Træna, 24 år senere: «Hvis noen spør meg om jeg har vært på Capri, skal jeg spørre; har du vært i Træna?» Med noen få ord maktet Arild Haaland å peke på at det ikke er avstand og rykte som er avgjørende. Men evnen til å se det store i det nære. 24 år senere slo han fast: «Vi må gjøre noe for Træna». Og resten er, som det heter, historie. Gratis inngang.

Foredrag 8. april Møkleby

Lørdag 8. april kl. 14.00
FOREDRAG: Torgeir Møkleby og Harald Simonsen – en historie om vennskap og heltemot, naturkrefter og død
Torgeir Møkleby fra Sandnessjøen og Harald Simonsen fra Tromsø omkom sommeren 1922 i forsøket på å finne og hjelpe en savnet fangstmann, Georg Nilsen, fra Tromsø. De etterlot seg hver sin dagbok, som ble funnet sammen med deres levninger i Kobbebukten på Danskøya, helt nord på Spitsbergen.
I dette foredraget forteller Tor-Helge Allern om bakgrunnen for denne historien, presenterer hovedpersonene, en oppdatert framstilling av dagbøkene og noen fatale svakheter og vurderinger ved redningsaksjonen da Møkleby og Simonsen ble ettersøkt. Inngang kr. 100,-. Års- og kulturkortkunder kr. 50,-. 

Barnas bokdag

Søndag 23. april kl. 12.00-16.00
Barnas museum: Barnas bokdag
Praktisk bokverksted hvor barn og unge kan lage sin egen bok ved hjelp av papir og enkle hjelpemidler. Kom når du vil!
Lesestund i utstillingen kl. 13.00, 14.00 og 15.00.
Ingen deltakeravgift.

Foredrag med Ronny Spaans: Petter Dass som nøktern vitenskapsmann

Torsdag 4. mai kl. 19:00
FOREDRAG: Petter Dass som nøktern vitenskapsmann
Ronny Spaans fra Brønnnøysund har en ph.d fra Universitetet i Oslo og har i mange år studert barokk litteratur. Gjennom dette foredraget vil vi få et innblikk i de nye, og mer nøkterne syn på de nordnorske naturfenomene Petter Dass presenterer i Nordlands Trompet, og som også korrigerer synet på Nord-Norge hos lærde humanister på det europeiske kontinentet. Europeiske lærde repeterer mange vrangforestillinger om Nord-Norge som har eksistert siden antikken, særlig uttrykt i standardverket Olaus Magnus, Historia de gentibus septentrionalibus, (De nordiske folks historie), utgitt i Roma i 1555. Petter Dass forteller i begynnelsen av Nordlands Trompet at han helst går etter førstehåndskilder; folk i distriktet som kjenner fenomenene og ikke gjennom bøker og den litterære humanistiske kunnskapstradisjonen. Gjennom dette foredraget vil Spaans vise publikum at Petter Dass både er moderne og folkelig. Det vil også korrigere synet på Petter Dass, som har vært presentert oss de siste årene. Inngang kr. 100,-. Års- og kulturkortkunder kr. 50,-.

Dikterpresten og djevelen

Fredag 9.juni kl.18:00-19:30
FORESTILLING: Dikterpresten og djevelen – Herr Petters djevelske døgn
Herr Dass har dårlig tid og inngår en pakt med djevelen. Det er ikke noe man gjør uten at det får konsekvenser. Store konsekvenser. “Petter Dass var Norges første rapper. Han refset samfunnet på rim, og det tar vi med oss i forestillingen”, har Ketil Høegh uttalt. Det nordnorske folk har alltid satt pris på gode fortellinger med overraskende vendinger. Spesielt godt liker vi den nordnorske fortellertradisjonen – den som byr på vett og uvett, alt mellom himmel og hav, som fargelegger historier med bred pensel og kanskje også “lyg litt”. Den myteomspunnede historien om presten, prekeren og forfatteren Petter Dass, i kompaniskap med djevelen er en fargerik påstand. Komponist: Håvard Lund, Tekst: Ragnar Olsen og Ketil Høegh, Dirigent: Per Kristian Skalstad, Skuespillere: Ketil Høegh og Hallvard Holmen, Regi: Ketil Høegh, Orkester: NOSO Sinfonietta. Billettpriser: Voksen 260,- honnør 235,- barn/student/kulturkort/årskort 100,-. For billetter vennligst klikk her.

Trym Ivar Bergsmo

Lørdag 10.juni kl. 14:00
UTSTILLINGSÅPNING: Trym Ivar Bergsmo. Utstillingen vises i perioden 10.juni-21.august
Trym Ivar Bergsmo jobber med foto som  kunstnerisk uttrykksform i mer en 25 år. – Mitt hjerte ligger i nord. Her er mulighetene. Her lever menneskene sine historier. Folket, lyset, kraften og energien i landskapet; ingen ting kan måle seg med dette! Han har hatt en rekke utstillinger i inn- og utland. Bildene har vært publisert i tidskrifter nasjonalt og internasjonalt. Han har gitt ut flere bøker og samarbeidet med musikere, forfattere, dansere og skuespillere.  Han har også vært involvert i en rekke multimedia- og teaterprosjekter og hatt mange fotoutstillinger. Fotografisk er han spesielt kjent for sine bilder fra reindrifta og tolkninger av landskapet i Nord-Norge. Filmen Det du ser er sant, så sant du ser det er en dokumentar om Bergsmo. Den ble vist på NRK1 og NRK2 i 2001/2002). Han er innkjøpt av av en lang rekke norske institusjoner og privatpersjoner bl.a. Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø, Den kongelige Norske Ambassade i Moskva og H M Dronning Sonja. Utstillingen vises frem til 21.august. Gratis inngang.

Birgitta Berglund

Lørdag 21.oktober kl. 14:30
FOREDRAG: Birgitta Berglund, NTNU Vitenskapsmuseet

ALSTAHAUG FØR PETTER DASS SIN TID
Petter Dass sin tid på Alstahaug prestegård har fått mye oppmerksomhet. Men hvordan var det på Alstahaug før den tid? Det bodde vel folk her da også? Den eldste delen av Alstahaug kirke ble bygget i middelalderen og viser dermed tydelig til tidlig virksomhet. Her gjør vi bokstavelig talt et dykk ned i kulturlag på Alstahaugtunet for å finne ut noe om tiden på Alstahaug før Petter Dass. Vi undersøker også hva som er kjent av kulturminner i nærområdene til tunet som kan belyse spørsmålet.

Inngang kr. 100,-. Års- og kulturkortkunder kr. 50,-.

Foredrag med Nils Magne Knutsen

Lørdag 21.oktober kl.16:00
FOREDRAG: Nils Magne Knutsen, Petter Dass  –  Norges første humorist
Petter Dass kan regnes som Norges første humorist, en generasjon eldre enn Ludvig Holberg. Både i Nordlands Trompet, i den religiøse diktninga og i leilighetsvisene dukker dikterprestens humor stadig opp, ikke som vitser, men som små morsomheter som gjør teksten underholdende og som helt sikkert var med på å legge grunnen for dikterprestens store popularitet.
        Det tydeligste eksemplet på dette er kapitlet om fiskene i Nordlands Trompet. I de hundrevis av norske bøker som siden er blitt skrevet om fiske og fangst, om hyse og torsk og sei, er det ikke mye humor å finne, men hos Petter Dass finner vi det: Han morer seg åpenbart når han setter seg ned for å skrive om ”fru Hyse” med sin kokette skjønnhetsflekk bak øret, om den ”spralende Sei” eller om ”du smuckeste Qveite, du Dronning i Vand”.
        Mest oppsiktsvekkende er det at Petter Dass også i sin religiøse diktning tillater seg å smile litt. Bibelen er jo fullstendig fri for humor, og humor ble gjerne betraktet som noe useriøst, lettsindig og syndig. Men Petter Dass kan liksom ikke la være, hans gode humør bryter igjennom også her.
         I sitt foredrag vil professor em. Nils Magne Knutsen gi eksempler på humoren hos Petter Dass, og han vil se denne humoren i sammenheng med forfatterskapet som helhet.
Inngang kr. 100,-. Års- og kulturkortkunder kr. 50,-.  

Foredrag med Anders Aschim

lørdag 28.oktober kl. 14:00
FOREDRAG: Det lutherske i det nasjonale
Landstad og Blix som gjendiktere av Luther-salmer.
Å skape et eget norsk salmespråk var et viktig kirkelig element i den nasjonsbyggende prosessen på 1800-tallet. Gjendikting av eldre salmer generelt, og Luthers salmer spesielt, spiller en viktig rolle i dette prosjektet. Gjennom gjendiktingene gjør Landstad og Blix kirkereformatoren Luther til norsk nasjonsbygger. Anders Aschim er professor i religion, livssyn og etikk ved Høgskolen i Hedmark (fra oktober 2016). Han har teologisk embetseksamen og doktorgrad i historie på en biografi om salmedikteren Elias Blix. Fra 2005 til 2012 arbeidet han som bibeloversetter i Bibelselskapet. Aschim har gitt ut en rekke artikler, blant annet om Dødehavsrullene.

Inngang kr. 100,-. Års- og kulturkortkunder kr. 50,-.
 

Foredrag med Einar Bjorvand

Lørdag 28.oktober kl. 16:00
FOREDRAG: “Salmen i protestantenes reformprogram. Fra Luther til erkebispen av Canterbury.”
Einar Bjorvand er tidligere førsteamanuensis i engelsk litteratur (pensjonert fra 2014) ved Universitetet i Oslo. Som forsker har han særlig arbeidet innenfor reformasjonsårhundret – 1500tallet, og han har særlig interessert seg for skjæringspunktet mellom religion og kultur generelt, og religion og litteratur spesielt. Hans seneste bok, publisert i Arizona, er en tekstkritisk utgave av manuskriptet til erkebiskop Matthew Parkers oversettelse av Salmenes bok (1567).  

Inngang kr. 100,-. Års- og kulturkortkunder kr. 50,-.

Foredrag med Liv Helene Willumsen

Torsdag 30.november kl. 19:00
FOREDRAG: Demoniseringen av Petter Dass
Liv Helene Willumsen er professor i historie ved Universitetet i Tromsø. Hun har to doktorgrader; en i litteratur om Regine Normann og en i historie om trolldomsprosesser. Denne tverrfaglige bakgrunn vil farge hennes foredrag, som har tittelen «Demoniseringen av Petter Dass». Foredraget vil ta utgangspunkt i oppslag i media der det er foretatt en kobling mellom Petter Dass og trolldomsforfølgelse, og der det argumenteres for at han bør rives ned fra sin sokkel. Willumsen ønsker i sitt foredrag å tilbakevise slike koblinger. Hun fastholder at det er som dikter Petter Dass er satt på sokkel, og at det er derfor han skal huskes. Videre vil Willumsen gå inn på hvordan Petter Dass’ syn på trolldom forholder seg til hans samtid, og problemene ved å tilbakeføre vår tids skikkelser og vår tids forståelse flere århundrer tilbake.

Inngang kr. 100,-. Års- og kulturkortkunder kr. 50,-.