Å bygge i stein

UTSTILLING: “Å bygge i stein”
I 2001 ble Snøhetta gitt oppdraget med å realisere Petter Dass-museets nybygg tilknyttet Alstahaugtunet med sine historiske bygninger og middelalderkirken i et mektig kulturlandskap. Byggets arkitektoniske kontekst i landskapet er viktig da mesteparten av tunet, med de gamle bygningene, er definert som fredet kulturminne. Disse ble fredet av riksantikvaren i 1942.

I utstillingen “Å bygge i stein” får publikum anledning til å se prosessen gjennom en billedserie om Snøhettas prosessuelle arbeid frem til åpningen av museet i 2007. Utstillingen vises i perioden 20.oktober – 22.desember.