Foredrag om Nesnalobben

UTSTILLING: Nesnalobben – fra husflid til industri

Den varme gode filtskoen med plastsåle ble delvis tilvirket på fabrikken på Nesna, delvis av hjemmearbeidere, på det meste over 200,  i kommunene i området. Bedriften startet lobbproduksjonen høsten 1955. I toppåret 1981 ble det lagd hele 130. 000 par lobber. Siden overtok skofabrikken Soleest i Tartu i Estland det hele. Der produseres lobben fortsatt under navnet Nesnalobben. Utstillinga er en bredt anlagt temautstilling med bilder, lobber, maskiner og utstyr, TV – innslag og tekst basert på intervjuer og arkivmateriale.  Utsillingen vises i museets andre etasje frem t.o.m. 21.desember.

Inngang kr. 100,-, Års- og kulturkortkunder kr. 50,-.