Bispekåpe til Alstahaug

Messehagel som antas være brukt av biskop Mathias Bonsach Krogh til Petter Dass-museet
Petter Dass-museet har inngått en 10-årig avtale med Sør-Hålogaland Bispedømmeråd om et deponi av bispekåpen, som er konservert av Bevaringstjenestene-Tekstil, Museumssenteret i Hordaland etter oppdrag fra Riksantikvaren. Oppgitt mulig datering er 1780.

Fram til 1730-tallet var Helgeland delt i tre prestegjeld: Brønnøy, Alstahaug og Rødøy med Alstahaug som det største og rikeste. Helgeland og hele Nord-Norge tilhørte fra den eldste kristne tid Nidaros bispedømme. I desember 1803 ble Nordlandene og Finnmarken skilt ut som eget stift. I 1804 ble Mathias Bonsach Krogh utnevnt til biskop i det nye bispedømmet, og til sogneprest i Alstahaug prestegjeld. Alstahaug kirke ble Nord-Norges første domkirke. Fra 1812 var biskop Krogh bosatt på Belsvåg gård, ikke langt fra Alstahaug. Etter biskop Kroghs død i 1828 ble bispesetet flyttet til Tromsø. I 1952 ble Nord-Norge delt i to bispedømmer. Sør-Hålogaland bispedømme omfatter Nordland fylke, og biskopen har sete i Bodø.

Utstilling Petter Dass langs leia

Temautstilling 17. juni – 27. august: «Petter Dass langs leia»

Sjøen har spilt en svært viktig rolle som ferdselsåre for folk gjennom vår historie. Kystveien, eller farleia, har gjennom flere hundre år bundet byer og lokalsamfunn langs kysten sammen. Petter Dass hadde selv ikke vært nord for Helgeland, men han kjente deler av leia godt fra sine turer til Bergen og København.

I temautstillingen «Petter Dass langs leia» presenterer vi det mangesidige med Petter Dass, og hans forståelse for de mange elementer i det nordnorske samfunnet, naturen og gudskraften; om en brikke falt ut ville det hele bryte sammen.

Vi viser også hans janusansikt i forhold til holdninger til de forskjellige aktørene i det nordnorske 1600-tallsamfunn; han elsket Bergen, men han stoler ikke helt på bergenserne. Han ser ikke helt fordelen med at folk flytter inn i fjordene og opp i fjellbygdene, men trevirket som innlandet leverer til kystdistriktene er en nødvendighet i Petter Dass’ verden.

Utstillingen diskuterer forhold som Petter Dass beskriver i sin diktning, og presenterer tekstutdrag i sammenheng med illustrasjoner og utvalgte gjenstander fra Helgeland Museums samlinger. Utstillingen er produsert av Helgeland Museum med støtte fra Riksantikvaren.

Trym Ivar Bergsmo

SOMMERUTSTILLING I PRESTEGÅRDEN: Trym Ivar Bergsmo, Stories from the North.
(Utstillingen vises i perioden 10.juni-15.august)
Trym Ivar Bergsmo jobber med foto som  kunstnerisk uttrykksform i mer en 25 år. – Mitt hjerte ligger i nord. Her er mulighetene. Her lever menneskene sine historier. Folket, lyset, kraften og energien i landskapet; ingen ting kan måle seg med dette! Han har hatt en rekke utstillinger i inn- og utland. Bildene har vært publisert i tidskrifter nasjonalt og internasjonalt. Han har gitt ut flere bøker og samarbeidet med musikere, forfattere, dansere og skuespillere.  Han har også vært involvert i en rekke multimedia- og teaterprosjekter og hatt mange fotoutstillinger. Fotografisk er han spesielt kjent for sine bilder fra reindrifta og tolkninger av landskapet i Nord-Norge. Filmen Det du ser er sant, så sant du ser det er en dokumentar om Bergsmo. Den ble vist på NRK1 og NRK2 i 2001/2002). Han er innkjøpt av av en lang rekke norske institusjoner og privatpersjoner bl.a. Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø, Den kongelige Norske Ambassade i Moskva og H M Dronning Sonja. 

Gullvåg utstilling

Håkon Gullvåg pressefotoElementer fra Den bibelske syklus i Alstahaug kirke
Billedkunstner Håkon Gullvåg (f. 1959) er født og oppvokst i Trondheim. Siden 1990-årene har han bygd opp sitt renommé som en av Norges fremste billedkunstnere gjennom en rekke utstillinger i Norge og Norden, samt Italia, Frankrike, Storbritannia og USA.

I 2003 ble Håkon Gullvåg utfordret til å utvikle en komplett bibelsk syklus i maleriform til Nidaros Domkirke. Gullvåg takket ja til utfordringen.

Sommeren 2016 var Håkon Gullvåg hovedutstiller på Petter Dass-museet og festivalkunstner for Petter Dass-dagene. Elementer fra Den bibelske syklus ble vist i Alstahaug kirke, og er fortsatt tilgjengelig på forespørsel.