Skålvær 6. april

Fredag 6. april kl. 12.00
Kåserikafé: Skålvær – en tidsreise til 1890-årene

Skålvær – vest i Alstahaug kommune, har en lang historie som handelssted. Stedet er i dag fraflyttet, men store deler er nå et statlig sikret friluftsområde, og innbyr til utfart og rekreasjon. Til Skålvær kan man komme seg med rutebåt og privat båt. En kultur- og natursti, med infotavler, dekker det meste av øya. Gjennom et samarbeid mellom Skålvær velforening og Alstahaug kommune, og med støtte fra Nordland Fylkeskommune, er det produsert en digital modell og film som viser handelsstedet slik det så ut på 1890-tallet. Nils Falch fra Skålvær velforening forteller om sitt arbeid med bygging av modellen, og tar oss med til øyas storhetstid gjennom film og modell.
Gratis inngang