Foredrag: Det sanselige 1700-tallet

Torsdag 26. april kl. 19.00
Foredrag: Det sanselige 1700-tallet

Hvordan erfarte folk som levde gjennom 1700-tallet omgivelsene? Hva så de rundt seg, hvilke lyder hørte de, og hva smakte, luktet og kjente de i sin hverdag? Disse spørsmålene forsøker utstillingen «Det sanselige 1700-tallet» å besvare. Utstillingen vises fra 7. april til 3. juni på Petter Dass-museet, og skal deretter vandre til flere avdelinger i Helgeland Museum.

Ragnhild Hutchison var prosjektleder for utstillingen, som ble utviklet av prosjektgruppen Historisk infrastruktur ved Lokalhistorisk institutt. Hutchison har PhD og mange års forskerkompetanse innen historie med spesialisering på økonomisk- og sosialhistorie, og er i dag prosjektleder for Tidvis AS. Hun har utviklet digitale læremidler for skolen og ledet flere prosjekt innen digital humaniora. Hun har også 25 års erfaring fra det norske og nordiske laiv og rollespillmiljøet, der hun bl.a. har vært arrangør for flere historiske laiver, vært initiativ for spillteoretiske treff. Les mer om Tidvis og Hutchisons prosjekter her: http://www.tidvis.no/

Ragnhild Hutchison kommer til Alstahaug for å fortelle om hvordan tollistene og andre kilder kan gi oss informasjon om hva folk på 1700-tallet så rundt seg, hørte av lyder, smakte, luktet og kjente.

Inngang kr 100,-. Årskort- og kulturkortkunder kr 50,-