konsert 13. mai

Søndag 13. mai kl. 18.00
Konsert i Alstahaug kirke: 
Den færøyske duoen Niels Midjord og Eilin Hansen framfører Petter Dass-sanger fra færøysk tradisjon.
På repertoaret står blant annet utdrag fra Bibelsk Visebok og Katekismesangene.
Inngang kr 200,-. Årskort- og kulturkortkunder kr 100,-.