Petter Dass-dagene arrangementer

Velkommen til Petter Dass-dagene 21. – 24. juni 2018!

Petter Dass-dagene har siden 1983 vært en av landets sentrale kulturfestivaler. Med utgangspunkt i livet og diktningen til Petter Dass har festivalen som mål å være en variert festival med særlig fokus på litteratur, musikk og billedkunst.

I 2018 vil festivalen ha fokus på det tredje bud: “Du skal holde hviledagen hellig”. Tematikken har et historisk perspektiv og knyttes opp til dagens multireligiøse samfunn.

Billetter kan du kjøpe på Kulturbadet i Sandnessjøen eller ved å gå inn under hvert arrangement her.