På tokt med Zahl – aktuelt

9. februar – 31.mars
UTSTILLING: “På tokt med Zahl – en jekteskippers notater”

I samlingen til Dønna museum finnes fire jekteprotokoller, for det meste ført i pennen av handelsmann og skipper Hans Martinius Hansen Zahl – den siste Zahl på Nordvika handelssted. Ferdene gikk til og fra Lofoten, Trøndelag og Bergen. De bevarte protokollene er fra 1846, 1847, 1848 og delvis fra 1850; totalt 166 sider. Protokollene er transkribert, og danner grunnlaget for denne utstillingen. Beretningene er førstehåndskilder fra seilasene langs kysten. Det fortelles om leia, handel, personer, steder og utfordringer, men mest om vær og vind. Både avgangen, selve turen og ankomsten var prisgitt naturkreftene. Utstillingen er produsert av Helgeland Museum og Nordlandsmuseet, med støtte fra Nordland fylkeskommune og Riksantikvaren. For mer info. se Helgeland museum.

Protokollene er skannet og publisert på Digitalarkivet.no:
1846: https://www.digitalarkivet.no/db19051706010001
1847: https://www.digitalarkivet.no/db19051706010101
1848: https://www.digitalarkivet.no/db19051706010201
1850: https://www.digitalarkivet.no/db19051706010301