Foredrag om Nesnalobben

Lørdag 10. november kl. 14:00
UTSTILLINGSÅPNING OG FOREDRAG: Nesnalobben – fra husflid til industri
Foredrag med leder ved Helgeland museum avdeling Nesna, Ann Kristin Klausen.

Den varme gode filtskoen med plastsåle ble delvis tilvirket på fabrikken på Nesna, delvis av hjemmearbeidere, på det meste over 200,  i kommunene i området. Bedriften startet lobbproduksjonen høsten 1955. I toppåret 1981 ble det lagd hele 130. 000 par lobber. Siden overtok skofabrikken Soleest i Tartu i Estland det hele. Der produseres lobben fortsatt under navnet Nesnalobben. Utstillinga er en bredt anlagt temautstilling med bilder, lobber, maskiner og utstyr, TV – innslag og tekst basert på intervjuer og arkivmateriale.  

Inngang kr. 100,-, Års- og kulturkortkunder kr. 50,-.