Kåseri 26. oktober Lærerfabrikken på Nesna

Fredag 26. oktober kl. 12.00
Kåserikafé: Lærerfabrikken på Nesna

Lærerutdanninga på Nesna fyller 100 år i år. Utdanninga har vært viktig for å sikre region og fylke kvalifiserte lærere. Den har særlig gitt landsungdom mulighet til å ta høgere utdanning og få et givende arbeid. Mange av dem ble også ressurspersoner i sitt lokalsamfunn. Lærerutdanninga på Nesna har vært særlig viktig for udelt og fådelt skole gjennom at studentene har blitt kjent med dette skoleslaget gjennom praksis og ved at lærerskolen har utviklet metoder og verktøy til bruk her. Lærerutdanninga har på mange måter representert en motkultur mot sentralisering og vært ei slags «kjerring mot strømmen».   

Sven Erik Forfang, tidligere rektor og direktør ved Høgskolen i Nesna, vil fortelle og vise lysbilder om de 100 år; om bakgrunnen for etableringen, de første krevende årene, skoledriften under 2. verdenskrig, vekst og utvikling i etterkrigstiden og tiden som selvstendig høgskole. Det indre liv med trivsel, fest og moro vil også bli omtalt.

Gratis inngang.