kallestad1

Kallestad 1995

KUNST OG KULTURTILBUD TIL ELDRE
Den Kulturelle Spaserstokken skal sørge for å tilby profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre. Gjennom å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren skal det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk slik at tilbudet bidrar til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet. Petter Dass-museet har i samarbeid med Alstahaug kommune gjennomført ulike arrangementer med støtte fra Den kulturelle spaserstokken, og arbeider stadig med å videreutvikle nye tilbud og prosjekter innenfor dette samarbeidet.