fbpx

Gækkebrev

Klippe-klippe…gækkebrev!

I Danmark skriver mange barn ”gækkebrev” eller snøklokkebrev til hverandre like før påske. Brevene klipper man til i vakre og morsomme mønster. Man kan også tegne og fargelegge litt på dem. Gækkebrevets forløper er ”bindebrevet”, som stammer fra Tyskland. Vi tror at Petter Dass også skrev bindebrev til flere av sine venner og kjente, men vi vet ikke om disse finnes lengre. Les mer om denne tradisjonen og la dere inspirere til å lagne egne «snøklokkebrev» nå i tiden før påske. Bakerst i dokumentet finner dere trinn-for-trinn beskrivelser av hvordan man lager et gækkebrev, og maler for utklipp.

Vaffeldagen

Vaffeldagen 25. mars

25. mars kalles vaffeldagen, men kanskje er det hele bare en stor misforståelse? Uansett: Anders Dass som bodde på Alstahaug på starten av 1700-tallet eide i alle fall to «VaffelKagjern». Men hva hadde man i vaffelrøra for tre hundre år siden? Det kan kanskje Susanna Egerins kokebok fra 1737 fortelle oss. Sjekk denne miniutstillingen, og la deg inspirere. Ps! Bakerst i dokumentet finner du to aktivitetsark med vaffeltema til barna.

Alle arrangementer avlyst fram til over påske

Petter Dass-museet holder stengt frem t.o.m. 19.april. Petter Dass-dagene 2020 avlyses og flyttes frem til 10.-13.juni 2021.

PETTER DASS-MUSEET HOLDER STENGT FREM T.O.M. 19.APRIL Som et forebyggende tiltak mot smittespredning av Korona viruset stenger museet frem til over påske. Alle arrangementer i perioden blir avlyst. Publikum oppfordres i stedet til å besøke digitale plattformer så som Kulturpunkt, Instagram, Facebook og vår nettside. Situasjonen vurderes fortløpende i tråd med FHI sine retiningslinjer. Fakta, råd og tiltak vedrørende Koronaviruset finner du her.

Barnas museum 23. februar

Søndag 23. februar kl. 12.00-15.00
Barnas museum: Fastelavn

AVLYST

Vi feirer fastelavn med å lage fastelavnsris og karnevalsmasker i Stabburet. Barn og barnefamilier kan også gå på ”fjærjakt” inne i museet. Materialavgift fastelavnsris kr 20,-.
Fastelavnsboller selges i Margrethes kafé.

Kom når du vil – gratis inngang.

Kåserikafé 3. april

Fredag 3. april kl. 12.00
Kåserikafé: «Verdt å ta vare på?»

AVLYST

Hva kan gjøres for å berge et gammelt, falleferdig hus? Hvordan går du fram for å søke hjelp og tilskudd?

Maja Lovise Sætermo og Sverre Walter Tørriseng fra Helgeland Museums bygningsvernavdeling gir gode råd på veien.

Gratis inngang.

Barnas Museum 26. april

Søndag 26. april kl. 12.00-15.00
Barnas museum: «Vestlys verden»

I år er det 100 år siden Anne Cath. Vestly ble født.
Vi feirer dette og Verdens bokdag, med litteratursti, høytlesning fra Vestlys univers, og verksted på tunet, hvor alle barn kan få lage sin egen Knerten eller Karoline med tau og pinner.

Ann Kristin Mathisen fra Kulturbadet Bibliotek leser høyt fra en av Vestlys bøker i eldhuset kl. 12.30, 13.30 og 14.30.

Kom når du vil – gratis inngang.

Kåserikafé 15. mai

Fredag 15. mai kl. 12.00
Kåserikafé: «Hermetikk, takk»

I perioden 1895 til 1919 ble 11 hermetikkfabrikker etablert på Helgeland. Flertallet av fabrikkene på Helgeland fikk kort levetid, og ble nedlagt etter få år, særlig på 1920-tallet. Seinere ble ytterligere et par fabrikker etablert. Da særlig fabrikker som produserte hermetiserte krabber.

Avdelingsleder Ann Kristin Klausen fra Helgeland Museum, Nesna, kommer til vår kåserikafé for å fortelle mer om hvem som grunnla de første hermetikkfabrikkene, hvorfor og hva som ble produsert. Bildet viser arbeiderne på hermetikkfabrikken Roal på Nesna, ca. 1916. 

Gratis inngang.

Utstillingsåpning Jefta

Lørdag 23. mai kl. 14.00
Lørdag kl. 14: «Jefta-visen: …Et Løfte som ey var at love»
Åpning av ny temautstilling.

En fars skjebnesvangre løfte og en datter som sørger over sin egen skjebne; historien om Dommeren Jefta og hans datter, er en av de mange dramatiske historiene fra Det gamle testamente. Petter Dass gjenfortalte historien i sin Bibelsk Visebok, og nettopp denne sangen har gjennom i ettertid blitt den av Petter Dass’ sanger som vi kjenner flest ulike melodivarianter til. Hvorfor ble denne sangen så populær, og hva handler den egentlig om? Bli kjent med folketonene og den dramatiske historien i vår temautstilling.

Inngang kr 100,-. Årskortkunder kr 50,-.

Kåserikafé 4. september

Fredag 4. september kl. 12.00
KÅSERIKAFÉ: Min oppvekst på Lånan 1952-1966

Helge Arnt Johansen kom i fjor høst ut med boken Min oppvekst på Lånan 1952-1966. I dette kåseriet forteller han om et området som i dag for lengst er fraflyttet, men som på 1950-tallet hadde ti familier med rundt 40 innbyggere på øya. De hadde ikke butikk på hjemstedet, ikke skole eller fotballbane – men heller aldri tid til å kjede seg.

– Det var en annen verden, sier forfatteren av «Min oppvekst på Lånan 1952-1966».

Gratis inngang

Bokmessen i Frankfurt

Petter Dass-museet til Bokmessen i Frankfurt 2019

Petter Dass-museet er ett av 14 litterære museer i Norge som representerer hver sine forfattere, og som sammen utgjør museene Norsk Litteraturnettverk. Nettverket reiser til bokmessen for å formidle den klassiske litteraturen fra Norge, og for å markedsføre våre litteratursentre; både som attraksjoner og som reisemål for utenlandske kulturturister.

Norge er gjesteland på Bokmessen i Frankfurt 2019. Det innebærer hundrevis av aktiviteter i det tyskspråklige området gjennom hele året, og kulminerer under bokmessen som avholdes i perioden 16.-20. oktober 2019. Prosjektet er den største utenrikskulturelle satsingen i moderne tid. For mer informasjon om Norges prosjekt klikk her

Bokskatter

1.februar-26.april
UTSTILLING: «BOKSKATTER»
En bok kan vekke flere sanser: lukten, følelsen og synet. Samtidig som bokens innhold både kan ta deg til fjerne himmelstrøk, dra deg inn i en spennende fortelling eller gi deg ny innsikt og forståelse, kan også selve boka som gjenstand fortelle mye. En bok kan være en gave fra en kjær venn, bære minner fra et spesielt sted, eller ganske enkelt pynte opp i rommet med sine farger og materialer.

Bokåret 2019 var en markering av at det var 500 år siden den første norske boka ble trykt. I den anledning viet Petter Dass-museet særlig oppmerksomhet til museets boksamling. Det ble presentert en rekke utvalgte bøker fra samlingen under fanen «Månedens gjenstand». Som en oppfølger av dette arbeidet fant vi fram enda flere skatter fra boksamlingen og produserte utstillingen «Bokskatter». I denne utstillingen kan man se og lære om både eldre og nyere bøker.

Barnas museum LitteraTUR

Søndag 8. september kl. 12.00-15.00
Barnas museum: Barnas LitteraTUR
I samarbeid med Kulturbadet Bibliotek inviterer vi til Barnas LitteraTUR-dag på Alstahaugtunet, med litterær natursti og åpent verksted i stabburet. Bibliotekar Ann Kristin Mathisen leser høyt fra barneboka Rallskanken av Aleksander Leines Nordaas i eldhuset kl. 12.30, 13.30 og 14.30.
Arrangementet er en del av Nordland Fylkesbiblioteks prosjekt LitteraTUR – hele Nordland leser.
Kom når du vil – gratis inngang.

Barnas museum 26. mai


Søndag 26. mai kl. 12.00-15.00
BARNAS MUSEUM: ”Fjæra for småfolk”

Kan blåskjell bevege seg? Hvordan puster knivskjellet? Hvor mange armer har sjøstjerna?
Marit Røgeberg Ertzeid er barnehagelærer og barnebokforfatter, og ønsker å bidra til at barn blir nysgjerrig på alt som lever og rører seg i naturen. I 2018 kom hennes andre fagbok for barn; Fjæra for småfolk gir barnehagebarn kunnskap om kråkebollen, eremittkrepsen, kamskjellet og en rekke andre skapninger fra den norske fjæra. Denne søndagen inviterer vi barn og barnefamilier til å være med på verkstedsaktivitet i stabburet og oppdagelsesferd i fjæra. Marit Røgeberg Ertzeid viser og forteller fra sin bok Fjæra for småfolk i eldhuset kl. 12.30 og 14.00. Kom når du vil, ingen deltakeravgift.

Elsa Laula 3. mars

Lørdag 3. mars kl. 14.00
Foredrag: Nettverksbyggeren Elsa Laula Renberg
 
Det aller første samiske landsmøtet fant sted i Trondheim fra 6. februar 1917. Den personen som fremfor noen har æren av at dette kom i stand, er sørsamekvinnen Elsa Laula Renberg (1877-1931). Hun var født i Susendalen med norsk far og svensk mor. Familien var reindriftssamer som stadig krysset landegrensene med sin reinflokk. Hun vokste opp i Sverige, men i sitt voksenliv bodde hun i Vefsn.

Elsa Laula var en nettverksbygger av de sjeldne. Hun forstod tidlig at hun måtte skaffe seg allierte, og at det å stifte foreninger er en av våre viktigste demokratiske rettigheter når vi skal kjempe for en sak. Kari Sommerseth Jacobsen er leder for Vefsn Museum, og var prosjektleder for utstillingen «Nettverksbyggerene Elsa Laula Renberg» som ble produsert i 2017. I sitt foredrag presenterer hun en viktig pionerkvinne som rager høyt i norsk historie, og gir publikum et innblikk i hvordan Elsa Laula viet livet til å kjempe for sitt folks rettigheter.

Inngang kr 100,-. Årskort- og kulturkortkunder kr 50,-.