fbpx

Kåserikafé 7. februar

Fredag 7.februar kl.12:00
KÅSERIKAFÉ: Zahls jekteprotokoller v/Åshild Kittelsen, Dønna

Zahls protokoller stilles nå ut på Nordvika handelssted, Dønna og danner grunnlaget for utstillingen «På tokt med Zahl».

Fram til slutten av 1800-tallet utgjorde jektene ryggraden i den innenlandske kysttrafikken, og var et viktig bindeledd mellom Nord-Norge og byene i midt-Norge og Vestlandet – spesielt Bergen. Nordlendingene reiste til Bergen to ganger i sommerhalvåret – første stevne og andre/siste stevne. Hans Martinius Zahl var femte og siste generasjon på Nordvika. Han seilte sine jekter langs kysten, og på disse turene førte han protokoll. Han skrev om leia, handel personer og steder. Fire av Hans Zahls jekteprotokoller er bevart, og dekker årene 1846,1847, 1848 og delvis 1850; totalt 166 sider. Til tross for at jektefarten var omfattende er få jekteprotokoller bevart; vi kjenner kun to-tre foruten de fra Nordvika. Protokollene er i dag transkribert. Da den siste Zahl solgte gården i 1898 ble alle papirer samlet og brent. Jekteprotokollene havnet imidlertid hos Zahls datter i Selsøyvik, og senere hos hennes etterkommere i Tromsø, før de ble sendt tilbake. Gratis inngang.

Kåserikafé 15. mai

Fredag 15. mai kl. 12.00
KÅSERIKAFÉ: “Hermetikk takk” v/Ann Kristin Klausen

I perioden 1895 til 1919 ble 11 hermetikkfabrikker etablert på Helgeland. Flertallet av fabrikkene på Helgeland fikk kort levetid, og ble nedlagt etter få år, særlig på 1920-tallet. Seinere ble ytterligere et par fabrikker etablert. Da særlig fabrikker som produserte hermetiserte krabber. Kåseriet er vinklet mot hvem som grunnla de første hermetikkfabrikkene, hvorfor og hva som ble produsert. Bildet viser arbeiderne på hermetikkfabrikken Roal på Nesna´, ca. 1916. 

Gratis inngang.