fbpx

Kåserikafé 7. februar

Fredag 7. februar kl. 12.00
KÅSERIKAFÉ: «Zahls jekteprotokoller»

Fram til slutten av 1800-tallet utgjorde jektene ryggraden i den innenlandske kysttrafikken, og var et viktig bindeledd mellom Nord-Norge og byene i Midt-Norge og på Vestlandet, særlig Bergen. Nordlendingene reiste til Bergen to ganger i sommerhalvåret.

Hans Martinius Zahl var femte og siste generasjon på Nordvika i Dønna. Han seilte sine jekter langs kysten, og på disse turene førte han protokoll. Fire av Hans Zahls jekteprotokoller er bevart, og dekker årene 1846, 1847, 1848 og delvis 1850; totalt 166 sider. Da den siste Zahl solgte gården i 1898 ble alle papirer samlet og brent. Jekteprotokollene havnet imidlertid hos Zahls datter i Selsøyvik, og senere hos hennes etterkommere i Tromsø, før de ble sendt tilbake. Zahls protokoller er i dag transkribert, og stilles nå ut på Nordvika handelssted. Avdelingsleder Åshild Kittelsen fra Helgeland Museum, Dønna, forteller om jekteprotokollene etter Hans Martinius Zahl.
Gratis inngang.