fbpx

BARNAS MUSEUM
Barnas museum er et av Petter Dass-museets tilbud spesielt rettet mot barn og unge. Gjennom Barnas museum har museet som mål å skape aktivitet på hele museumsområdet, både ute og inne. Barnas museum knyttes gjerne opp mot aktuelle temaer og utstillinger. Vi samarbeider med flere kunst- og håndverkspedagoger samt Alstahaug Husflidslag om håndverksaktiviteter på tunet. Alstahaug kystlag bidrar med sin kompetanse til maritime aktiviteter nede ved brygga i Alstahaugvågen. Vi har ved flere anledninger også invitert hele familien på høytlesingsstunder med innleide forelesere. Petter Dass-museet planlegger, og arrangerer kontinuerlig en rekke aktiviteter under fanen Barnas museum.

TILBUD TIL BARNEHAGENE
For femårsklubbene i barnehagene er et besøk på Petter Dass-museet populært. Et besøk starter med en velkomst på tunet, en valgfri kort omvisning og et tema vi ser nærmere på. Opplegget styres av en formidler og varer ca.1,5 time. Det anbefales at barnehager legger inn minst en halv times lunsjpause under besøket. Barnevennlig meny kan bestilles på forhånd eller matpakke tas med. Hvert besøk tilpasses barnehagens ønsker. Last ned en oversikt over de ulike oppleggene vi tilbyr barnehagegrupper her.

TILBUD TIL SKOLENE
Et besøk på Petter Dass-museet er velegnet for elever på alle klassetrinn og i forbindelse med flere av skolens undervisningsfag. I tillegg til skiftende utstillinger og aktiviteter gjennom Den kulturelle skolesekken tilbyr vi året rundt et utvalg varierte aktiviteter tilpasset de ulike aldersgruppene. Hvert besøk tilpasses skolens ønsker. Alle skolebesøk er gratis i museets åpningstid.  En oversikt over de oppleggene vi tilbyr til de ulike klassetrinnene i grunnskolen kan lastes ned her:

1.-4. trinn
5.-7. trinn
8.-10. trinn

Tilbud om skoleopplegg for klasser i videregående skoler, ta kontakt med formidlingsleder. Telefon 75 11 01 58, e-post johanne@helgelandmuseum.no.