fbpx

Litteraturfestival i Alstahaug 11.-13.juni 2021

Petter Dass-dagene er en tradisjonsrik litteraturfestival som har vært arrangert i Alstahaug kommune siden 1983. Festivalen er en av landets eldste litteraturfestivaler og er en sentral kulturfestival regionalt og nasjonalt. Petter Dass-dagene er prioritert med tilskudd fra Nordland fylkeskommune og Alstahaug kommune. Hovedsponsor for festivalen 2021 er Sparebank1 Helgeland.

Petter Dass sine Katekismesanger er sanger om de ti bud. De er et poetiske uttrykk for leveregler som lenge har vært å betrakte som gjeldende lov. Disse har satt temarekken for festivalen de senere årene. Petter Dass-dagene 2021 retter fokus på det fjerde bud. Festivalens tittel for 2021 er: «Du skal hedre din far og din mor-skal vi virkelig det?», og knytter tema til debatt omkring familiens rolle i fortid og nåtid. Videre stilles det også spørsmål som omhandler demokrati og samfunn.

Festivalkunstner 2021: Magne Furuholmen

Om sitt forhold til musikk og kunst sier han følgende: «Jeg forsøker hele tiden å finne en balanse mellom billedkunst og musikk. Når det fungerer er de i en slagssymbiotisk tilstedeværelse i mitt liv – altså at de beriker hverandre. Det er nok utvilsomt billedkunst jeg bruker mest tid på – jeg har nå 5 heltidsansatte på mitt atelier, samt to på deltid – og det betyr at jeg både kan, og må, holde et høyt tempo for å forsvare kostnadene. Som musiker er det et betydelig større system rundt oss, med opptil 40 personer på turné, noe som betyr at både ansvaret og innsatsen begrenses noe for oss som individer – vi blir tatt godt hånd om og skal i prinispp bare være klare til å spille 2 timer om dagen.

Jeg inspireres av å flytte meg fra musikk til billedkunst og tilbake igjen, og tenker på dette som et slags berikende vekselbruk som gjør at ‘jorda ikke blir for skrinn’. De to uttrykksformene har mye til felles, men prosessene er såpass forskjellig – i kunsten er jeg alene om alle avgjørelsene, mens i musikken er det som oftest en flertalls-avgjørelse. Jeg er uansett takknemlig for å kunne være aktiv på begge områder.”