fbpx

Jephta for et nytt årtusen

Petters største hit?
Aandelige Tids-Fordriv eller Bibelske Viise-Bog utkom første gang i 1711 hos boktrykkeren Jørgen Matthisøn Godiche i København. Her har Petter Dass gjendiktet flere av de mest dramatiske fortellingene fra Det gamle testamente i tillegg til beretningen om Jesu syv ord på korset. En av de mest populære visene fra denne samlingen er «Om Jephtæh Løfte», en sangbar omskriving av historien om hærføreren Jephta fra Dommernes bok i Det gamle testamente. Den dramatiske fortellingen handler om at Jephta for å oppfylle sitt løfte til Gud må ofre sin egen datter, noe Petter Dass gir uttrykk for at er en gal handling. Visen har vært svært populær i folkesangen både i Norge, Danmark, Sverige og på Færøyene, og det finnes registrert nærmere 90 forskjellige folketoner til denne teksten.

I Petter Dass-museets arkiv finnes en samling av notemateriale som ble samlet og renskrevet av Ivar Roger Hansen, i forbindelse med hans hovedoppgave i musikk, Sangeren fra Alstahaug, fra 1986. I denne samlingen forekommer «Om Jephtæh Løfte» i omlag 55 avskrifter, blant annet fra musikkmanuskripter etter folketonesamlere som bl.a. O.M. Sandvik, Olav Sande, Cath. Elling og Paul Okkenhaug. 13 av melodiene i vår samling er fra Færøyene.

Disse 55 melodivariantene dannet utgangspunktet for dokumentasjonsprosjektet «Jephta for et nytt årtusen», som museet satte i gang i 2018. Prosjektets mål er å legge til rette for økt bruk av folketonene til denne bibelske visen som gjennom århundrene har vært så populær. Prosjektet har gått ut på å digitalisere de håndskrevne notene i vår samling, og sammenstille dem med tilgjengelige faksimiler av originale nedtegnelser der det har vært mulig. Alle faksimiler er publisert med tillatelse fra det oppgitte eierarkiv. På sikt er det ønskelig å videreføre prosjektet gjennom å ta for seg de nedtegnete melodiene som finnes til øvrige sanger fra Petter Dass.

Prosjektet «Jephta for et nytt årtusen» er gjennomført med støtte fra Norsk senter for folkemusikk og folkedans.

Last ned notekatalogen i sin helhet.

Last ned enkeltnoter.

Finn melodivarianter på kartet.