fbpx

Arkeologiutstilling i hovedbygget

Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet

Himmel og jord-spor av livet og menneskene på Alstahaug

Utstillingen viser funn fra Riksantikvarens utgravinger i Alstahaug kirke på slutten av 1960-tallet, og NTNU Vitenskapsmuseets utgravinger i tunet fra 1980-tallet og fram til 2006. Det er ikke tidligere vist noen utstilling som har omfattet materialet fra kirkeutgravningene. Utstillingen bygger i høy grad på Riksantikvarens funn og på professor emerita arkeologi Birgitta Berglund sine utgravinger i tunet på Alstahaug. Utstillingen vises i annen etasje i den nyere museumsbygningen på Petter Dass-museet og utgjør ca. 40 kvadratmeter av arealet. Utstillingen gjenspeiler livet på Alstahaug særlig gjennom middelalder og i nyere tid og er støttet av Stiftelsen UNI og Alstahaug kommune. Gjenstandene er utlånt fra NTNU, Vitenskapsmuseet, Trondheim.

Petter Dass (1647-1707) eide to jekter og var svært rik. Han seilte fisk til Bergen og brakte «Europa» med seg hjem. Funnen i Alstahaug kan ikke med sikkerhet sies å ha vært i Petter Dass eie, men epoken gjenstandene dateres fra kan passe inn i dikterprestens husholdning, eller i hans etterkommeres husholdning. Dass-dynastiet varte i tre generasjoner prester. Petter Dass, hans sønn Anders Dass og hans svigersønn Morten Sommer.

Det faglige innholdet dreier seg om hvordan menneskene levde på og rundt Alstahaug fra ca. 1000-tallet- ca. 1750. Kirkestedet er mest kjent for Petter Dass, som levde og virket som prest her, men det har vært bosetting i tunet helt tilbake til vikingtid, muligens før. Middelalderkirken av kleberstein dateres kunsthistorisk til slutten av 1100-tallet. Utstillingen er delt inn i 7 emner: Etablering og utvikling av Alstahaug som kirkested, Kristne symboler og liturgiske gjenstander fra kirke og tun, Husholdning, gardsdrift og redskaper, Handel, Kristne graver i kirken og Mynt fra Alstahaug kirke.