fbpx

BARNAS MUSEUM
Barnas museum er et tilbud spesielt rettet mot barn og unge. Målet er å skape aktivitet over hele museumsområdet, både ute og inne. Vi samarbeider med ulike aktører om håndverksaktiviteter på tunet. Alstahaug kystlag er vår samarbeidspartner med aktiviteter i tilknytning til brygga.

TILBUD TIL BARNEHAGENE
For de minste er et besøk på Petter Dass-museet populært. Et besøk starter med en velkomst på tunet, en valgfri kort omvisning og et tema vi ser nærmere på. Opplegget styres av en formidler og varer ca.1,5 time. Det anbefales at barnehager legger inn en lunsjpause under besøket. En oversikt over oppleggene vi tilbyr barnehagegrupper kan lastes ned her: Barnehagegrupper.

TILBUD TIL BARNE- OG UNGDOMSKOLENE
Et besøk på Petter Dass-museet kan tilpasse elevgrupper på alle trinn. Vi samarbeider med Den kulturelle skolesekken i Alstahaug kommune, og er innlemmet i den kommunale planen med to ulike Dks-tilbud. En oversikt over de oppleggene vi tilbyr skole og Dks kan lastes ned her:

1.-4. trinn
5.-7. trinn
8.-10. trinn
Dks-tilbud 3.klassetrinn
Dks-tilbud 9.klassetrinn

TILBUD TIL VIDEREGÅENDE SKOLE
For elever i videregående skole tilpasser vi opplegg etter ønske. Vi samarbeider også med Den kulturelle skolesekken i Nordland.
Videregående skoler i Nordland, som ønsker å besøke senteret, kan kontakte Nordland fylkeskommune for å få støtte til transport.
For mer info. se: Den kulturelle skolesekken

Kontakt oss på telefon 75 11 01 50, eller e-post petter.dass@helgelandmuseum.no.
Kontaktperson: Irena Jovic, tlf.: 992 34 972, irjo@helmus.no