fbpx

ARKEOLOGIUTSTILLING TIL BARNE- OG UNGDOMSKOLEN
Utstillingen viser funn fra Riksantikvarens utgravinger i Alstahaug kirke på slutten av 1960-tallet, og NTNU Vitenskapsmuseets utgravinger i tunet fra 1980-tallet og fram til 2006.

1.-4. trinn
5.-7. trinn
8.-10. trinn opplegg 1
8.-10. trinn opplegg 2

GENERELT TILBUD TIL BARNE- OG UNGDOMSKOLEN
Et besøk på Petter Dass-museet kan tilpasse elevgrupper på alle trinn. Vi samarbeider med den kulturelle skolesekken i Alstahaug kommune, og er innlemmet i den kommunale planen med to ulike DKS-tilbud. En oversikt over de oppleggene vi tilbyr skole og DKS kan lastes ned her:

1.-4. trinn
5.-7. trinn
8.-10. trinn
Dks-tilbud 3.klassetrinn
Dks-tilbud 9.klassetrinn

For mer info se: Den kulturelle skolesekken i Alstahaug kommune

TILBUD TIL VIDEREGÅENDE SKOLE
For elever i videregående skole tilpasser vi opplegg etter ønske. Vi samarbeider også med Den kulturelle skolesekken i Nordland.
Videregående skoler i Nordland, som ønsker å besøke senteret, kan kontakte Nordland fylkeskommune for å få støtte til transport.
For mer info. se: Den kulturelle skolesekken

Kontakt oss på telefon 75 11 01 50, eller e-post petter.dass@helgelandmuseum.no.
Kontaktperson: formidlingsleder Ludvig Bø, 950 74 988 eller lubo@helmus.no

TILBUD TIL BARNEHAGENE
For de minste er et besøk på Petter Dass-museet populært. Et besøk starter med en velkomst på tunet, en valgfri kort omvisning og et tema vi ser nærmere på. Opplegget styres av en formidler og varer ca. 1,5 time. Det anbefales at barnehager legger inn en lunsjpause under besøket. En oversikt over oppleggene vi tilbyr barnehagegrupper kan lastes ned her: Barnehagegrupper

BARNAS MUSEUM
Barnas museum er et tilbud spesielt rettet mot barn og unge. Målet er å skape aktivitet over hele museumsområdet, både ute og inne. Vi samarbeider med ulike aktører om håndverksaktiviteter på tunet. Alstahaug kystlag er vår samarbeidspartner med aktiviteter i tilknytning til brygga.

BÆDI OG BØRDI ER BARNAS EGNE REISEGUIDER!
Nå blir besøket på Petter Dass-museet mer spennende og lærerikt for barn. Den audiovisuelle appen Bædi & Børdi gjør det morsommere for de minste barna å lære om og oppleve attraksjoner i Norge.

Bædi er en geit som elsker fiskeboller og Børdi er en fugl som ikke kan fly. Hør figurene fortelle om Alstahaug kirke, Petter Dass som rapper, den 250 år gamle prestegården som Petters barnebarn Abel bodde i, og om museets utstilling! Appen kan lastes ned gratis (søk etter Baahdy & Birdy), og på Petter Dass-museet guider Bædi & Børdi på norsk.

Last gjerne ned appen i forkant av museumsbesøket for å få en lærerik og underholdende opplevelse for både store og små. Scann QR-koden her: