fbpx


ARKITEKTURVANDRING

Dikterpresten Petter Dass (1647-1707) har en sentral rolle i vår kulturhistorie. Som en av få barokkdiktere, vekker Petter Dass forsatt interesse, og bidrar med viktige impulser i kultur-og verdispørsmål. Denne forutsetningen ligger blandt annet til grunn for utviklingen og utbyggingen av Petter Dass-museet, som ble gjennomført i regi av Alstahaug kommune med eiendomsselskapet KF Petter Dass Eiendom. Driftsmessig er Petter Dass-museet en avdeling av Helgeland Museum. Nybygget er tegnet av Snøhetta AS, og er Petter Dass-museets hovedbygning. Det ligger trukket i en konsturert sjakt gjennom Alberthaugen, godt integrert i landskapet med åpning mot Alstahaugtunet. På tunet ligger også Alstahaug kirke, som er en av syv bevarte middelalderkirker i Nord-Norge. Den er en av tre bevarte på Helgeland. Prestegården ligger mot sjøsiden av tunet og er en embetsbolig fra 1760-tallet. Den ble bygget av sogneprest Morten Sommer (1704-1756), som var gift med Petter Dass barnebarn Abel Margrethe Dass (1710-1791). Prestegården ble påbygd ca.1890. Øvrige bygninger på tunet er stabburet, eldhuset, brønnhus og brygge. Kirkestua ble mest sannsynlig anlagt i forbindelse med kirkerestaureringen i 1863-65. Prestegården slik den fremstår i dag har ikke vært bebodd av Petter Dass. Tunets hovedstruktur antas å være som i hans tid.