fbpx


Bygningsvern

Petter Dass-museet forvalter museets eldre bygningsmasse etter de retningslinjer som foreligger for bevaringen av historiske bygninger. Vedlikehold utføres av museumshåndverkere. Gjennom arbeidet videreføres materialbruken og håndverksteknikkene, som har vært benyttet til å skape de bygningene slik de står på Alstahaug i dag.

I 1997 ble det utført omfattende undersøkelser og restaurering i stuen i Prestegården på Alstahaug. Teknisk konservator Heinz Kusch, som vi ser på bildet til venstre, ledet dette arbeidet. Informasjon innhentet fra undersøkelser av vegger og dekorelementer ble benyttet til å gjenskape rommets 1700-talls dekor. Blant annet ble veggene kledd med lerretstapet og marmoreringsmønsteret under dørspeil, dørlister og brannmursomramning ble retusjert, slik at de viser marmoreringsmønsteret som tidligere har vært i rommet. Prestegårdens dør med fiskebensmønster, som vi ser på det midterste bildet, var i svært dårlig forfatning. Denne ble restaurert i 2014. Råttent treverk ble erstattet, og dørens opprinnelige fargesetting ble gjenskapt med linoljemaling. Restaurering av prestegårdens fasade, bildet til høyre, ble gjort i 2009. Bordkledningen ble nedmontert, renset og malt med linoljemaling. Videre ble det lagt inn ny vindtetting på fasaden og rundt vinduene for å sikre bedre klima for bygget og gjenstandene i prestegården.

Samlingsforvaltning
Petter Dass-museet forvalter en museumssamling bestående av ulike gjenstander knyttet til Petter Dass’ liv og virke og hans ettermæle, stedet Alstahaug og lokal kirke og -religionshistorie. I dag innefatter samlingen blant annet møbler og andre bruksgjenstander, bøker, fotografier og kunstverk, fra de siste fire århundrer. Inntak av nye gjenstander til museets samling bestemmes ut fra museets innsamlingsplan. Gjenstandene registreres i Museumsdatabasen Primus. Deler av samlingen gjøres tilgjengelig gjennom nettstedet Digitalt Museum sammen med gjenstander fra andre avdelinger i Helgeland museum. Du kan utforske Helgeland Museums samlinger på nettstedet Digitalt museum ved å klikke her.

Gjennom hele året presenterer Petter Dass-museet ”Månedens gjenstand” som stilles ut i museets foajé. Gjenstanden presenteres også gjennom tekst og bilder i Helgelands Blad, og påfølgende måned flyttes utstillingen til Kulturbadet Bibliotek i Sandnessjøen for visning der.