fbpx

Petter Dass-dagene 14.-16.juni 2024

Petter Dass-dagene har siden 1983 vært en av landets sentrale kulturfestivaler. Med utgangspunkt i livet og diktningen til Petter Dass har festivalen som mål å være en variert festival med særlig fokus på litteratur, musikk og billedkunst. I 2024 er det det sjette bud som setter agenda for festivalen: «Du skal ikke bryte ekteskapet – tåler kjærligheten alt?».

Petter Dass-dagene arrangeres med støtte fra Nordland Fylkeskommune, Alstahaug kommune, Sparebank 1 Helgeland, Helgeland Blad, Scandic, Hertz, Fritt ord og Helgeland museum. Våre samarbeidspartnere på strømmetjeneste og lyd er Eprod Nesna og Se-Nor AS.

Billetter kan du etter hvert kjøpe på hoopla eller ved å gå inn under hvert arrangement her.

Ny Arkeologiutstilling


«Himmel og jord – Spor av livet og menneskene på Alstahaug»

Utstillingen viser funn fra Riksantikvarens utgravinger i Alstahaug kirke på slutten av 1960-tallet, og NTNU Vitenskapsmuseets utgravinger i tunet fra 1980-tallet og fram til 2006. Det har ikke tidligere vært vist noen utstilling som har omfattet materialet fra kirkeutgravningene. Utstillingen bygger i høy grad på Riksantikvarens funn og på professor emerita arkeologi NTNU, Birgitta Berglund, sine utgravinger i tunet på Alstahaug. Gjenstandene i utstillingen er utlånt fra NTNU Vitenskapsmuseet og vil være tilgjengelig for publikum i perioden 2023-2028. 

Utstillingen vises i andre etasje i hovedbygget på Petter Dass-museet, og omfatter både gjenstander og foto. Utstillingen er støttet av Stiftelsen UNI og Alstahaug kommune.

 

Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet