fbpx

Foredrag 13.desember – åpning av ny arkeologiutstilling

Onsdag 13.desember kL. 17:00
FOREDRAG: Birgitta Berglund, «Gløtt fra Vitenskapsmuseets sørsamiske samling, hovedsakelig fra Helgeland»

Vitenskapsmuseet har en omfattende samling av samiske gjenstander innsamlet siden 1760. I foredraget vil en del av de sørsamiske gjenstandene bli presentert, særlig de som er samisk handverk og/eller er fra Helgeland. Hovedtrekk i hvordan innsamlingen har blitt til, og hva som til ulike tider har blitt ansett som samisk, diskuteres.

Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet

Gratis inngang

Ny Arkeologiutstilling åpner 13.desember

Onsdag 13.desember kl. 18:00
UTSTILLINGSÅPNING: «Himmel og jord – Spor av livet og menneskene på Alstahaug»

FOREDRAG: I forkant av åpningen arrangeres det et foredrag kl. 17:00:
Birgitta Berglund, «Gløtt fra Vitenskapsmuseets sørsamiske samling, hovedsakelig fra Helgeland»

Utstillingen viser funn fra Riksantikvarens utgravinger i Alstahaug kirke på slutten av 1960-tallet, og NTNU Vitenskapsmuseets utgravinger i tunet fra 1980-tallet og fram til 2006. Det har ikke tidligere vært vist noen utstilling som har omfattet materialet fra kirkeutgravningene. Utstillingen bygger i høy grad på Riksantikvarens funn og på professor emerita arkeologi NTNU, Birgitta Berglund, sine utgravinger i tunet på Alstahaug. Gjenstandene i utstillingen er utlånt fra NTNU Vitenskapsmuseet og vil være tilgjengelig for publikum i perioden 2023-2028. 

Utstillingen vises i andre etasje i hovedbygget på Petter Dass-museet, og omfatter både gjenstander og foto. Utstillingen er støttet av Stiftelsen UNI og Alstahaug kommune.

PROGRAM ÅPNING:

  • Velkommen v/varaordfører Trude Jægtvik, Alstahaug kommune
  • Tale v/ Fylkesråd for samfunn, kultur og miljø Arne Ivar Mikalsen
  • Fylkesarkeolog, Trine Anna Johnson
  • Direktør Helgeland museum, Janicke Kernland
  • Kort introduksjon utstilling v/Daglig leder Petter Dass-museet, Irena Jovic

Gratis inngang åpningsdagen

Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet

Kåserikafé 15.desember

Fredag 15.desember kl. 12:00
KÅSERIKAFÉ: Flukten til Sverige og hverdagsliv på Helgeland

Boken forteller om en handlingens mann. Historien er basert på notater, fotografier og minner fra Halvdan Rønnings barne- og ungdomsår i mellomkrigstida, hans tid som grensevakt i Sør-Varanger våren 1940, og krigsår i heimbyen Sandnessjøen der Halvdan sammen med Ludvig Neergaard sto bak et attentat mot kinoen.

Senere får vi høre om flukten til Sverige, livet som flyktning og innsatsen til de norske polititroppene i maidagene 1945. Clas Rønning er utdannet lærer og har i tillegg jobbet som kulturrådgiver. Gratis inngang

Kunstinstallasjon 3.februar

Lørdag 3.februar kl. 16:00-20:00
KUNSTINSTALLASJON BODØ2024: HAVETS VEJE, Tura-Ya-Moya og de lokale barnas bud på FISKENS SANG

Installasjonen vises i perioden 3. februar – 31. mars, 1. oktober – 31. desember

Fjellveggen i fjellpassasjen, hvor Petter Dass-museet er plassert, blir i 2024 arena for et stykke Landart av mediekunstneren Karen Thastum (DK). Installasjonen FISKENS SANG tar opp våre historier og vårt forhold til naturen, fisken og havet. Kunstneren er internasjonalt kjent for sine mange stedspesifikke audiovisuelle installasjoner. Installasjon vises utendørs og innendørs. Det blir livemusikk i Alstahaug Kirke i tilknytning til åpningen. Med dette samarbeidet ønsker vi å vise en særlig satsning for Kulturåret Europeisk Kuturhovedstad Bodø2024.

Medieinstallasjon og bilder: Karen Thastum (DK), Musikk & lydinstallasjon til åpning av prosjektet: Karen Thastum (DK), Trine Benedicte Jenssen (vokal), Carl Ninian Wika (fiolin) og Liv Thastum (DK) Teknikk: Iteam ved Kristian Pettersen Produksjon: Helgeland museum avd. Petter Dass-museet ved Irena Jovic, og TURA YA MOYA – Media Art ved Karen Thastum  Innendørs barnevideo: Søvik Oppvekstsenter.

Takk til: Statens Kunstfond (Dk), Nordlands Fylkeskommune, Scandic Hotell Syv Søstre Sandnessjøen.

Bokbad med Ivar Roger Hansen lørdag 17.februar

Lørdag 17. februar kl. 14:00
BOKBAD: Ivar Roger Hansen presenterer sin bibliografi i møte med Tor Martin Leines Nordaas

Petter Dass (1647-1707) er framfor alt kjent som forfatter av Nordlands Trompet, et verk som har fått sin plass i vår nasjonale litterære kanon. Men Petter Dass skrev mer. Hans samlede verker omfatter ca. 1200 sider, fordelt på religiøse sangsamlinger og leilighetsdikt som er utkommet i mer enn to hundre utgaver fra 1683 til vår tid. Få andre diktere fra hans samtid kan vise til samme kontinuerlige oppmerksomhet, og hans betydning og symbolverdi strekker seg ut over lokale og regionale grenser.

Ivar Roger Hansen sin bibliografi gir en kronologisk oversikt over alt publisert materiale av og om Petter Dass. Gjennom en fyldig innledning og fortløpende kommentarer blir hans diktning og litterære liv belyst – i et kulturhistorisk, bokhistorisk og resepsjonshistorisk perspektiv.

Ivar Roger Hansen (f.1955) er cand.philol. med musikkvitenska hovedfag, og skrev hovedfagsoppgave om musikalske sider ved Petter Dass´ diktning. I perioden 2004-2013 var han daglig leder ved Petter Dass-museet i Alstahaug, og i 2014-20 direktør ved Ringve Musikkmuseum i Trondheim. Hansen har mer enn førti år arbeidet som kulturadministrator, dirigent, programskaper i NRK, forsker og forfatter.

Inngang kr. 150,-

Kåserikafé 26.april

Fredag 26.april kl. 12:00
KÅSERIKAFÉ: Roger Falch Iversen, leder i Álost, holder foredrag om slektsforsking

Kåseriet handler om å finne sine røtter, slekts- og familiehistorie, slektsforskning som hobby og bruk av kilder i slektsforskning – hvilke muligheter finnes?

Iversen gir oss et innblikk i hvordan man bedriver slektsforskning. Han vil også vise hvordan man leter rundt på digitalarkivet sine nettsider. Kanskje du også kan få vite konfirmasjonskarakteren til tipptippoldemor eller hvorvidt tippoldefar var vaksinert for kopper eller hadde hatt dem naturlig. På nasjonalbibliotekets nettsider kan man også finne fram til hvilke lag og foreninger bestemor og bestefar var med i.

Gratis inngang