fbpx

Kåseri med Dagrunn Grønbech

Fredag 16.desember kl. 12:00
KÅSERIKAFÉ: Dagrunn Grønbech kåserer om å dikte

Berit Ås er kjent som fagperson og forsker, politiker og aktivist. Hersketeknikkene, som hun avdekket og gjorde kjent, har gått inn i hverdagsspråket som felleseie. At hun også har skrevet dikt og lyriske tekster gjennom hele livet, har så langt vært en ukjent side ved henne. I boka Foregangskvinner En hyllest til Berit Ås får du et rikt utvalg av hennes egne tekster, bundet sammen av historier og beskrivelser fra livet hennes. Vi får glimt fra barndommen i Fredrikstad, studier, undervisning og forskning ved Universitetet i Oslo og i politiske og samfunnsbyggende prosjekt lokalt og nasjonalt og internasjonalt. Disse er ført i pennen av Dagrunn Grønbech, mangeårig venn og samarbeidspartner ved Kvinneuniversitetet i Norden.

Diktene og historiene gir både interessante, rørende, underholdende og utfyllende innhold til et av de mest markante og betydningsfulle kvinneliv vi kjenner i Norge.

Gratis inngang

Kåserikafe 17.februar

Fredag 17.februar kl. 12:00
KÅSERIKAFÉ: «Da bever ble fisk»

Det er straks tid for den kristne fasten. Vår formidlingsleder Ludvig Bø kåserer om fastetradisjoner. Fokuset vil ligge på de kristne tradisjonene i Norge og Europa, men det vil også bli vist paralleller til andre kulturer og tradisjoner.

Religion i de fleste former har strenge lover knyttet til mat. Det å faste har vært en del av religiøse tradisjoner i flere 1000 år. Hvorfor er religion så opptatt av faste og hvor står fasten i dag?

Gratis inngang

BARNAS MUSEM 19.FEBRUAR 2023

Søndag 19.februar kl. 12.00-15.00
BARNAS MUSEUM: Fastelavnsverksted

Fasten blir innledet med askeonsdag, som er onsdagen 40 dager (søndager ikke medregnet) før påskedag. Fastelavn er ikke del av fastetiden, men er tidsmessig knyttet til den. Den minner folk om den kommende fastetiden. Det er også avslutningshelgen for karnevalet i flere land. Norge har hatt karnevalsmarkeringer gjennom hele 1800-tallet, Christianiaborgere deltok aktivt i ball i Biedermeyer-perioden, og maskerader og kunstnerkarneval florerte i Christiania etter 1850 frem mot første verdenskrig.

På Petter Dass-museet lager vi fastelavnsris og lærer om fastetradisjoner.

Åpent verksted – kom når du vil, ingen deltakeravgift.

Kåserikafe 17.mars 2023

Fredag 17.mars kl. 12:00
KÅSERIKAFÉ i MARGRETHES KAFÉ:
Om Tjøtta grendesamling og om redskaper som viser liv og virke i forgangen tid.

Rigmor Bosness har i mange år arbeidet med de gamle gjenstandene i samlingen på Tjøtta, og også brukt utallige timer på å spre kunnskap om lokalhistorie. Hun er, for sitt arbeide og engasjement, utnevnt til æresmedlem i Helgeand Historielag.

Gratis inngang.

BARNAS MUSEUM 26.MARS 2023 Vaffeldagen

Søndag 26. mars kl. 12.00-15.00
BARNAS MUSEUM: Vaffeldagen 

Den offisielle forklaringen på Vaffeldagen er at vi i middelalderen feiret Vår frue (jomfru Maria) bebudelsesdag, den 25. mars. Vaffeldagen har samme dato som den svenske Vårfrudagen og feiringen kan spores helt tilbake til 500 år etter Kristus.

I den forbindelse feirer vi på Alstahaug at det er snart påske og attpåtil vaffeldagen dagen før. Dagen markeres med natursti, påskepyntlaging og selvfølgelig vafler på menyen! Barn må være i følge med voksne.
 

Kom når du vil, ingen deltakeravgift

Foredrag med Kari Sommerseth Jacobsen 3.juni 2023

Lørdag 3.juni kl. 14:00
FOREDRAG: Elisabeth Lauritzdatter (1621-1701) – Prestefrue i Vefsn

I årets Årbok for Helgeland er det en artikkel om Prestefrue Elisabeth Lauritzdatter. I den forbindelse vil forfatteren av artikkelen, Kari Sommerseth Jacobsen, ta turen innom Petter Dass-museet for å fortelle mer om denne kvinnen:

Prestefrue Elisabeth Lauritzdatter i Vefsn (1621-1701), bodde 33 år sammenhengende på Dolstad prestegård med tre prestemenn etter hverandre. Hun skrev dikt og fødte 10 barn, og ble svigermoren til Petter Dass.

Inngang kr. 100,- . Mulighet for å kjøpe årboka.

Dagseminar Dagrunn Grønnbech – «Historieformidling og entreprenørskap»

Torsdag 19.oktober 2023 kl. 11:00-14:00
DAGSEMINAR: Dagrunn Grønbechs legat – «Historieformidling og entreprenørskap»

Dagrunn Grønbechs legat ble opprettet høsten 2010. Legatets hovedmål er å synliggjøre og dokumentere kvinnekultur, kvinners arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Dette på et generelt nivå, men spesielt knyttet til primærnæringsvirksomhet som fiske og fangst, landbruk og husflid. Legatet skal bidra til forståelse og vekke interesse for kvinners deltakelse i næringsvirksomhet og fokusere deres betydning for lokalkultur. Seminaret er rett mot skole, men er også åpent for andre.

SEMINARPROGRAM:
11:00   Velkommen med en presentasjon av legatet v/ styreleder Dagrunn Grønbech
11:15  
Foredrag – navn blir annonsert så snart det er klart
12:00  
Lunsj i Margrethes kafé

12:30   Foredrag – navn blir annonsert så snart det er klart
13:30   Oppsummering og innspill
14:00  
Slutt

Seminaret er åpnet for alle og gratis, med unntak av lunsj, som koster kr. 250,- pr. person ink. kaffe. Det serveres Moussaka med og uten allergener. Interesserte bes melde seg på til petter.dass@helgelandmuseum.no eller tlf.: 75 11 01 50. Husk påmelding til lunsj.

Legatvinner Dagrunn Grønnbechs legat 2023

Lørdag 21.oktober 2023 kl. 14:00-15:00
FOREDRAG: Presentasjon av årets Gudrunn Grønbechs legatvinner 2023
Vinneren annonseres i oktober 2023 – Gratis inngang

Dagrunn Grønbechs legat ble opprettet høsten 2010. Overskuddet av salget fra boka: ”Kystkvinnen, fiskerbonde og omsorgsbærer” (2010) overføres dette legatet. Boka er trykket og utgitt i et samarbeid mellom forfatteren av boka, forsker Dagrunn Grønbech, Helgeland Museum og Kvinnemuseet. Legatet er opprettet som en følge av dette samarbeidet.

Formål: Legatet har som hovedmål å synliggjøre og dokumentere kvinnekultur, kvinners arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Dette på et generelt nivå, men spesielt knyttet til primærnæringsvirksomhet som fiske og fangst, landbruk og husflid. Legatet skal bidra til forståelse og vekke interesse for kvinners deltakelse i næringsvirksomhet og fokusere deres betydning for lokalkultur.
Betingelse for å søke:
Alle med interesse for legatets formål kan søke. Søknaden må definere en problemstilling og gi en skisse over pengebruken. Det kreves tilbakemelding med dokumentasjon av hvordan legatmidlene er brukt. Kommer legatet til et opphør, skal midlene overføres Herøy bygdesamling, i Herøy kommune på Helgeland. Her skal pengene benyttes til formål der kvinners rolle og innsats i lokalkulturen materialiseres og synliggjøres.
Utlysing av stipendmidler fra Dagrunn Grønbechs legat
Det utlyses stipendmidler fra Dagrunn Grønbechs legat med formål om å belyse ulike sider ved kvinnekultur, kvinners mangfold av arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Alle med interesse for kvinneforskning, formidling av et kvinneperspektiv og andre som ønsker å synliggjøre kvinners betydning i lokalsamfunn, arbeidsliv, foreningsvirksomhet og i andre sammenhenger kan søke. Stipendmidlene er på kr. 25 000,-.

Prosjektbeskrivelse og budsjett for hvordan midlene er tenkt brukt sendes til: post@helmus.no innen 1. oktober 2023. Merk med: Dagrunn Grønbechs legat. For mer info.: post@helmus.no eller telefon 75 11 01 00, Dagrunn Grønbech: 915 84 611