fbpx

KONSERT I MARGRETHES KAFÉ: Musikkgalleriet med «Stemmer fra nord»

Tirsdag 4.oktober kl. 12:00
KONSERT I MARGRETHES KAFÉ: Musikkgalleriet med «Stemmer fra nord»

«Stemmer fra nord» er en hyllest til nordnorsk kulturarv gjennom musikk og malerier. Vi reiser ut i Nord-Norges vakre natur gjennom landskapsmalerier av lofotmalerne Adelsteen Normann og Otto Sinding i tillegg til Anna Boberg og Edvar Valberg. Til disse maleriene får publikum bl.a høre «Sommerfuggel i vinterland» av Halvdan Sivertsen, «Velkommen i hus» av Ola Bremnes, Nord-Norges nasjonalsang; «Barndomsminne fra Nordland» av Adolf Thomsen og «Solefaldssang» av Ole Olsen. 

Musikkgalleriet er en duo bestående av sopran Marilyn Almeida og pianist Siril Valberg; begge er utdannet klassiske musikere med mastergrad fra henholdsvis Barratt Due Musikkinstitutt og Norges Musikkhøgskole. Pianist Siril Valberg er født og oppvokst i Mosjøen med røtter fra Valberg i Lofoten. Siril Valbergs farfar, Edvar Valberg, var en anerkjent maler med en produksjon på over 5000(!) malerier. I denne konserten vil også to av hans malerier presenteres akkompagnert av musikk. Siril vil fortelle litt om hennes farfars liv og virke, og samtlige av malerne og komponistene blir presentert med både historiske fakta og små interessante historier. Billett fås kjøpt i resepsjonen, pris kr.: 200,-

Kåserikafe Fredag 14. oktober 2022 Nils Falch øyværingslivet

Fredag 14. oktober kl. 12.00
KÅSERIKAFÉ: Øyværingslivet i ny-gammeltid med Nils Falch

I kåseriet tar Nils Falch utgangspunkt i boken Kvalholmen – Mennesker og minner, hvor han har skrevet om øyværingslivet i ny-/gammel tid. Han vil fortelle om liv og virke på holmen fra slutten av 1700-tallet og til den siste beboer forlot denne verden. Her ”møter” vi Anna Josephsdatter, som var født på Kvalholmen,  og som gav deler av sin arv til et søskenbarns barn. Arvtakeren ble i sin tur tipp-tipp-oldefar til forfatteren, –  den siste som vokste opp på holmen. Han vil fortelle om øyværingslivet, med de mange utfordringer og forsakelser det innebar, – om egne og andres opplevelser fra dagliglivet i utkant-Norge, hvor samfunnsgoder var et ukjent begrep.

Gratis inngang.

Ludvig Bø

Lørdag 29.oktober kl. 14:00
FOREDRAG: «Fortida er ikke hva den en gang var; Et skråblikk på fortidas glorifisering»

Velkommen til et innblikk i fortidas glorifisering. Var alt bedre før, eventuelt noe, eller hva? Med dette foredraget ønsker Ludvig Bø, som er ny formidlingsleder ved Petter Dass-museet, å bidra til en oversimplifisering av en meget kompleks problemstilling. Helt fra antikkens filosofer, med Sokrates i spissen, har vi skriftlige kilder som ergrer seg over ungdommens latskap. Samtidig har «ungdommen» stort sett alltid klaget over de voksnes manglende evne til å forstå ny teknologi. Bø vil ta for seg ulike utsagn man ofte hører i forbindelse med glorifisering av fortida, eller med klager til dagens samfunn.

Alle årtier har hatt sin sjarm, men hvor mye av dagens bekvemmeligheter er man villig til å ofre for å få det tilbake? Kan man plukke og mikse fordelene med ulike tiår for å skape det perfekte samfunn? På hvilken måte påvirker de endrede samfunnsnormene oss negativt? Og kanskje viktigst av alt; hvorfor blir dagens unge krenka av alt mulig?


Om Ludvig Bø-formidlingesleder, Petter Dass-museet:

Master i religionsvitenskap fra NTNU – ekspertise radikalisering og statelig interaksjon med ekstremistiske bevegelser.
Bachelor i historie med fordypning i nasjonalisme og moderne norsk historie.
Årsstudium i Praktisk Pedagogisk Utdanning
Samfunnsdebattant innenfor religionens rolle i Norge, diskriminering på religiøst grunnlag, nasjonalisme, og fortidas glorifisering.

Gratis inngang.

Kåserikafé Trond Carlsen – Tragedien Rigel 4. november

Fredag 4. november kl. 12.00
KÅSERIKAFÉ: Trond Carlsen – «Tragedien Rigel»

Rigel-katastrofen inntraff den 27.november 1944 da fangeskipene MS Rigel og DS Korsnes ble bombet av britiske fly i sundet mellom Rosøya og Tjøtta. Dette foredraget omhandler den nye boklanseringen «Tragedien Rigel», utgitt på Bodoni forlag i oktober 2022. I all hovedsak vil det ta for seg nye oppdagelser som var lite omtalt i boken han gav ut i 2003. 

Trond Carlsen (f. 1952) er pensjonert historielærer ved Sandnessjøen videregående skole. Han er utdannet lærer fra Nesna Lærerskole med videreutdanning i fagene historie, musikk, matematikk og formgivingsfag. Andre utgivelser av Carlsen; Rigel – Norgeshistoriens største skipsforlis”, ”Alstahaug Skolemusikk 75 år”, ”Dampskipet Haarek – En legende blant dampskip på Helgeland”, ”Hansteen” – (medforfatter) og «De grønne båtan – Historien om båtene som tilhørte Det Helgelandske Dampskibsselskab 1867-1957». Carlsen har i tillegg skrevet maritime og historiske artikler til diverse årbøker og til tidsskriftet ”Skipet”, organet for Norsk Skipsfartshistorisk Selskap.

Gratis inngang.

Farsdagsbuffet 14.november 2022

Søndag 13. november kl. 13.00-16:00
FARSDAGSBUFFET I MARGRETHES KAFÉ
 
I anledning farsdagen serveres det buffet i kafeen.
Det er to bordsetninger, og vi tar imot bordbestillinger.
 
Første bordsetning fra kl. 13.00 til 14.30.
Andre bordsetning fra kl. 15.00 til 16.30.
 
Pris kr. 250,- (barn 0-5 år gratis, 6-12 år halv pris).
 
For bordreservasjon ring tlf. 75 11 01 50
e-post: petter.dass@helgelandmuseum.no

Kåseri med Dagrunn Grønbech

Fredag 16.desember kl. 12:00
KÅSERIKAFÉ: Dagrunn Grønbech kåserer om å dikte

Berit Ås er kjent som fagperson og forsker, politiker og aktivist. Hersketeknikkene, som hun avdekket og gjorde kjent, har gått inn i hverdagsspråket som felleseie. At hun også har skrevet dikt og lyriske tekster gjennom hele livet, har så langt vært en ukjent side ved henne. I boka Foregangskvinner En hyllest til Berit Ås får du et rikt utvalg av hennes egne tekster, bundet sammen av historier og beskrivelser fra livet hennes. Vi får glimt fra barndommen i Fredrikstad, studier, undervisning og forskning ved Universitetet i Oslo og i politiske og samfunnsbyggende prosjekt lokalt og nasjonalt og internasjonalt. Disse er ført i pennen av Dagrunn Grønbech, mangeårig venn og samarbeidspartner ved Kvinneuniversitetet i Norden.

Diktene og historiene gir både interessante, rørende, underholdende og utfyllende innhold til et av de mest markante og betydningsfulle kvinneliv vi kjenner i Norge.

Gratis inngang

Dagseminar Dagrunn Grønnbech – «Historieformidling og entreprenørskap»

Torsdag 19.oktober 2023 kl. 11:00-14:00
DAGSEMINAR: Dagrunn Grønbechs legat – «Historieformidling og entreprenørskap»

Dagrunn Grønbechs legat ble opprettet høsten 2010. Legatets hovedmål er å synliggjøre og dokumentere kvinnekultur, kvinners arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Dette på et generelt nivå, men spesielt knyttet til primærnæringsvirksomhet som fiske og fangst, landbruk og husflid. Legatet skal bidra til forståelse og vekke interesse for kvinners deltakelse i næringsvirksomhet og fokusere deres betydning for lokalkultur. Seminaret er rett mot skole, men er også åpent for andre.

SEMINARPROGRAM:
11:00   Velkommen med en presentasjon av legatet v/ styreleder Dagrunn Grønbech
11:15  
Foredrag – navn blir annonsert så snart det er klart
12:00  
Lunsj i Margrethes kafé

12:30   Foredrag – navn blir annonsert så snart det er klart
13:30   Oppsummering og innspill
14:00  
Slutt

Seminaret er åpnet for alle og gratis, med unntak av lunsj, som koster kr. 250,- pr. person ink. kaffe. Det serveres Moussaka med og uten allergener. Interesserte bes melde seg på til petter.dass@helgelandmuseum.no eller tlf.: 75 11 01 50. Husk påmelding til lunsj.

Legatvinner Dagrunn Grønnbechs legat 2023

Lørdag 21.oktober 2023 kl. 14:00-15:00
FOREDRAG: Presentasjon av årets Gudrunn Grønbechs legatvinner 2023
Vinneren annonseres i oktober 2023 – Gratis inngang

Dagrunn Grønbechs legat ble opprettet høsten 2010. Overskuddet av salget fra boka: ”Kystkvinnen, fiskerbonde og omsorgsbærer” (2010) overføres dette legatet. Boka er trykket og utgitt i et samarbeid mellom forfatteren av boka, forsker Dagrunn Grønbech, Helgeland Museum og Kvinnemuseet. Legatet er opprettet som en følge av dette samarbeidet.

Formål: Legatet har som hovedmål å synliggjøre og dokumentere kvinnekultur, kvinners arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Dette på et generelt nivå, men spesielt knyttet til primærnæringsvirksomhet som fiske og fangst, landbruk og husflid. Legatet skal bidra til forståelse og vekke interesse for kvinners deltakelse i næringsvirksomhet og fokusere deres betydning for lokalkultur.
Betingelse for å søke:
Alle med interesse for legatets formål kan søke. Søknaden må definere en problemstilling og gi en skisse over pengebruken. Det kreves tilbakemelding med dokumentasjon av hvordan legatmidlene er brukt. Kommer legatet til et opphør, skal midlene overføres Herøy bygdesamling, i Herøy kommune på Helgeland. Her skal pengene benyttes til formål der kvinners rolle og innsats i lokalkulturen materialiseres og synliggjøres.
Utlysing av stipendmidler fra Dagrunn Grønbechs legat
Det utlyses stipendmidler fra Dagrunn Grønbechs legat med formål om å belyse ulike sider ved kvinnekultur, kvinners mangfold av arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Alle med interesse for kvinneforskning, formidling av et kvinneperspektiv og andre som ønsker å synliggjøre kvinners betydning i lokalsamfunn, arbeidsliv, foreningsvirksomhet og i andre sammenhenger kan søke. Stipendmidlene er på kr. 25 000,-.

Prosjektbeskrivelse og budsjett for hvordan midlene er tenkt brukt sendes til: post@helmus.no innen 1. oktober 2023. Merk med: Dagrunn Grønbechs legat. For mer info.: post@helmus.no eller telefon 75 11 01 00, Dagrunn Grønbech: 915 84 611