fbpx

Elever_komDEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MUSEET
Målene med Den kulturelle skolesekken er å medvirke til at elever i skolen får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud. Herunder skal det legges til rette for at elever i skolen lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Dvs. å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål. Gjennom Den kulturelle skolesekken skal alle elever i grunn-og videregående skole få et tilbud uavhengig av hvilken skole de går på og hvilken økonomisk, sosial, etnisk og religiøs bakgrunn de kommer fra. Petter Dass-museet er en av kommunens samarbeidspartnere på dette feltet. Museet har hatt ulike tilbud til skoleklasser med støtte fra Den kulturelle skolesekken, og samarbeider stadig om nye prosjekter og tilbud som går ut til skolene i Alstahaug kommune.