fbpx
Holmboe_dass
Thorolf Holmboe, Petter Dass

DIKTERPRESTEN PETTER DASS
I vår tid tenker vi på litteraturen som både opplevelse og underholdning. I Petter Dass sin verden rådde det helt andre forestillinger. Diktningen skulle være nyttig. Dikteren var læreren som skulle formidle et budskap. Som prest er Petter Dass preget av sin tids kristendom. Som dikter tilhører han barokken. Som dikterprest forener han ortodoksiens teologiske orden med barokkens poetiske kunstferdighet. Mye av barokkens diktning var preget av et overlesset språk med retoriske effekter. Petter Dass makter å balansere sine virkemidler og skape en enkelhet i uttrykket. Dette har utvilsomt bidratt til at hans dikt fortsatt leses, mens mye annen barokklitteratur har druknet i sine egne overdådige virkemidler.

”JEG DIGTER EY SANGER FOR EGEN PROFIT ”
Petter Dass skrev dikt og sanger for alle anledninger. Men først og fremst skrev han for å rettlede unge og voksne til en dypere forståelse, og respekt for Guds skaperverk samt Bibelens ord.

Jeg digter ey Sanger for egen Profit,
Det gavfner Skribenten paa Dommedag lit,
Og til hans Ulykke kand Lykkes.

Jeg skriver ey heller for roos eller Lov,
Min Gud og Samvittighed kræves til Prov,
At saadant er uden min Tanke.

Min inderlig’ Længsel er denne for Gud,
Vor Ungdom den kunde som dejligste Brud
Sin Frelsere Christo tilføyes.

Petter Dass fikk utgitt bare en av sine tekster mens han levde: Den Norske Dale-Viise i 1683. Skriftene hans ble spredt gjennom et stort antall avskrifter, og fra 1711 i tallrike trykte utgaver. Første utgave av hans samlede verker ble utgitt i 1874-77.

PETTER DASS’ SKRIFTER
DEN NORSKE DALE-VIISE

Den Norske Dale-Viise var det eneste diktet Petter Dass fikk trykket i sin levetid. Første utgave kom ut i København i 1683, samtidig som Petter Dass ble residerende kapellan i Nesna. Visen er en variasjon over en eldre vise, Bonden hand acter paa Tiden, kjent både i dansk og svensk tradisjon. Den opprinnelige melodien er av fransk opprinnelse. Dalevisen er en ironisk, humoristisk og til dels karikert beskrivelse av dagliglivet hos den norske bondestanden, kanskje også inspirert av lokale forhold.

BIBELSK VISEBOK
Aandelige Tids-Fordriv eller Bibelske Viise-Bog utkom første gang i 1711 hos boktrykkeren Jørgen Matthisøn Godiche i København, bekostet av Friderich Jacobsøn Brun, Privilegeret Boghandler i Christiania. Her har Petter Dass gjendiktet flere av de mest dramatiske fortellingene fra Det gamle testamente i tillegg til beretningen om Jesu syv ord på korset. En av de mest populære visene fra denne samlingen er Om Jephtæh Løfte, historien om hærføreren Jephta, som for å oppfylle sitt løfte til Gud må ofre sin egen datter. Petter Dass mener dette er en gal handling. Visen har vært svært populær i folkesangen både i Norge, Danmark, Sverige og på Færøyene, og det finnes registrert mer enn 80 forskjellige folketoner til denne teksten. De samme historiene som Petter Dass gjengir i Bibelsk Visebok er tema hos en rekke billedkunstnere og komponister fra renessansen fremover.

KATEKISMESANGENE
Dernest er og mit Arbeydes henseende til at tienne de Unge,
hvilke naar de have lært sin Catechismi Bog læsendes,
ville siden vennes til at lære den samme Sjungendes. 

En god Vise qvædes aldrig for ofte. 
En gudelig Bog blades aldrig formeget.

Katekismesangene var i sin tid Petter Dass’ mest populære diktning. Her gir han sin frodige forklaring til det kristne trosgrunnlaget: De ti bud, trosartiklene, Fadervor, dåpen, nattverden og til slutt Huus-Tavlen, enkle leveregler for det daglige liv. Det er kjent mer enn 300 forskjellige folkemelodier til tekster fra Katekismesangene. Den mest kjente er utvilsomt Herre Gud, dit dyre Navn og Ære. Katekismesangene kom på trykk første gang i 1715 hos boktrykker Ove Lynow i København og er utgitt i mer enn 50 forskjellige utgaver.

Min lille Bog, du kommen est
Et Foster af min Hjerne

EVANGELIESANGENE
Alle Evangelia Sangviis forfattet Under sine føjelige Toner tilhører noe av det tidligste Petter Dass skrev. Verket er sannsynligvis skapt i siste halvdel av 1670-årene. Evangeliesangene er Petter Dass sin poetiske gjendiktning av evangelieteksten til alle 73 søn- og helligdager som var aktuelle i kirkeåret på hans tid.Tekstene er skrevet til melodier som var velkjente i Petter Dass sin samtid, både salmer og verdslige viser. Sangene kom ut på trykk først i 1723, og da satt sammen med en samling Epistelsanger skrevet av Petter Dass sin svoger Steen Wirtmand.

TRE BIBELSKE BØKER
Det Gamle Testamente inneholder mange dramatiske historier. Flere av disse handler om sterke kvinner. I verket Trende Bibelske Bøger gjenforteller Petter Dass historien om Ruth, Esther og Judith på rim. Petter Dass hadde flere hensikter med disse fortellingene. De skulle tjene som bibelkunnskap, troslære og etisk formaning. Dessuten argumenterer han for at det er behof At tale Qvinders Priis og Lof. Innledningen til verket er en retorisk argumentasjon for likeverd mellom kvinner og menn. Verket finnes kjent i flere avskrifter og ble første gang utgitt på trykk i København i 1723.

NORDLANDS TROMPET
Vær hilset, I, Nordlands bebyggende Mænd
Fra Verten i Huset til trælende Svend,
Vær hilset, I Kofte-klæd Bønder!

Da Nordlands Trompet så sent som i 1739 første gang kom ut på trykk, skjedde det i to samtidige utgaver med forskjellig tittel; en i København og en i Bergen. Før det hadde beskrivelsen av natur og folkeliv fra Helgeland i sør til Tromsø i nord, sirkulert i et stort antall avskrifter, alle med en latinsk tittel: Boccina Polaris. Tittelen Nordlands Trompet må betraktes som en direkte oversettelse av den latinske. Verket er også kjent med tittelen Nordlands Beskrivelse. De fleste forbinder i dag Petter Dass sitt navn med Nordlands Trompet. Diktet har hatt en sentral plass på nordlendingens litterære meny. Nordlands Trompet er oversatt til engelsk, tysk, islandsk og færøysk.

LEILIGHETSDIKT

Et leilighetsdikt er et dikt som er skrevet til en bestemt anledning eller hendelse som barnedåp, bryllup, begravelse, ulykker eller andre store og små begivenheter og stemninger. Det var også vanlig å skrive brev på rim. Petter Dass skrev leilighetsdikt helt fra studietiden. Mange av diktene kjenner vi dessverre bare tittelen på i dag. Blant hans mest kjente leilighetsdikt finner vi hans beskrivelse av sin egen sykdom En Krop opfyldt med Gruus og Sten og hans avskjedsdikt til sine sognefolk Min’ elskelig Tilhører. Disse to diktene ble utgitt sammen som såkalte skillingstrykk en rekke ganger. Salmen Om alle mine Lemmer er et utdrag av det sistnevnte diktet.