fbpx

PETTER DASS-MUSEETS VISJON OG SAMFUNNSROLLE
Petter Dass-museets visjon er å være et aktivt, annerledes og attraktivt museum der samtid møter historie og tradisjon. Petter Dass-museets hovedfokus skal være rettet mot Petter Dass litterære arv. Stedet skal formidle kunnskap og opplevelse som inspirerer til undervisning, forskning, kunstnerisk skapende arbeid, fordypning og kontemplasjon samt dialog om kultur- og verdispørsmål. Gjennom natur, arkitektur og sin historiske forankring og profil skal stedet formidle kirke- og kulturhistorien i et tusenårsperspektiv med Alstahaug og Petter Dass i sentrum. Museet skal henvende seg til en bred målgruppe og bygge videre på en bred folkelig interesse for Petter Dass og for stedet. Petter Dass sin samtid, religionshistorie, litteraturhistorie, språkhistorie og stedet Alstahaugs historie skal formidles til gjester i alle aldre og samfunnslag. Naturskjønne omgivelser, særegen arkitektur og stedets tusenårige historie danner rammen rundt et museumsbesøk. Ved Petter Dass-museet finner du både faste og skiftende utstillinger. I perioden 15.juni-15.august vises billedspillet Ved Alstahaugs Prestegaard findes at see hver time i museets auditorium. Billedspillet gir en introduksjon til stedet Alstahaug, Petter Dass og hans samtid.

GRUPPEBESØK 
Du kan besøke Petter Dass-museet hele året. Omvisninger må bestilles i vinterhalvåret. I sommerhalvåret har vi faste omvisninger, men grupper over ti personer må bestille omvisning på forhånd. Gruppebesøk og omvisning utenom ordinære åpningstider kan også bestilles. En standard omvisning inneholder en introduksjon, visning av billedspillet «Ved Alstahaug prestegaard findes at see» om Alstahaug og Petter Dass samt en kort gjennomgang av utstillingene i det nye museet. Beregnet tidsbruk er ca. en time inkludert tid til å se seg om på egenhånd. Omvisning i andre bygg og i temporære utstillinger, eller skreddersydde opplegg, kan bestilles etter nærmere avtale.

TILBUD TIL BARN, UNGDOM OG STUDENTER
Museet ønsker å være et interessant lærested for barn, ungedom og studenter. Våre tilbud til barnehager og klasser er gratis. Museet tilbyr ulike temastudier og undervisningsopplegg i tillegg til en standard omvisning. Med jevne mellomrom inviterer vi også elever og lærere til spesielle utstillinger, eller arrangementer. Petter Dass-museet ønsker å utvikle nye tilbud til skoler, gjerne i samarbeid med skolene selv. Klassene kan også arrangere et selvstyrt besøk til museet som avtales på forhånd. Studenter fra hele landet besøker museet hele året. Spesielt innenfor estetiske fag er Alstahaug et egnet sted for faglig fordypning. Et studiebesøk kan bestå av en ordinær omvisning, eller et eget avtalt opplegg. Museet er behjelpelig med tips, råd og ressurser i forbindelse med prosjekter og studieoppgaver. I museets bibliotek er det mulig å bestille leseplass for selvstudie. Egen meny til studentpris kan bestilles på forhånd i Margrethes kafé.