fbpx

Månedens gjenstand 2019

Bokåret 2019 var en markering av at det var 500 år siden den første norske boka ble trykt. I den anledning viet Petter Dass-museet i 2019 særlig oppmerksomhet til museets boksamling, og presenterte utvalgte bøker fra samlingen under fanen ”Månedens gjenstand”.

Desember 2019
Månedens gjenstand i desember 2019 er et eksemplar av årsskriftet Juletræet for 1851 av Peter Christen Asbjørnsen.
Les mer.
November 2019
Månedens gjenstand i november 2019 er et eksemplar av Dr. Anton Chr. Bangs Norske Hexeformularer og Magiske Opskrifter, utgitt i 1901-02.
Les mer.
Oktober 2019
Månedens gjenstand i oktober 2019 er et eksemplar av
Petter Dass’ Aandelige Tids-Fordriv eller Bibelske Viise-Bog, trykt i 1804.
Les mer.
September 2019
Månedens gjenstand i september 2019 er et eksemplar av
Petter Dass’ Katekismesanger, fra 1698.
Les mer.
August 2019
Månedens gjenstand i august 2019 er et eksemplar av Gustav Peter Bloms Bemærkninger paa en Reise i Nordlandene og igjennem Lapland til Stockholm, i Aaret 1827, utgitt i Christiania, 1830 på R. Hviids Forlag.
Les mer.
Juli 2019
Månedens gjenstand i juli 2019 er et eksemplar av Ludvig M. Lindemans Koralbog, autorisert i 1877. Vårt eksemplar er fra sjette opplag, som ble utgitt på J.W. Cappelens Forlag i Kristiania, 1906.
Les mer.
Juni 2019
Månedens gjenstand i juni 2019 er et eksemplar av Kristian Winterhjelms lyrikkantologi Norsk Lyrik efter 1814, 5. utgave, utgitt i 1891 på Alb. Cammermeyers forlag, Kristiania og Kjøbenhavn.
Les mer.
Mai 2019
Månedens gjenstand i mai 2019 er et eksemplar av M.B. Landstads Kirkesalmebog
og Elias Blix’ Nokre Salmar, utgitt av Huseby & Cos Forlag i Kristiania, sannsynligvis 1894.
Les mer.
April 2019
Månedens gjenstand i april 2019 er et eksemplar av Petter Dass’ Nordlands Beskrivelse [Nordlands Trompet], trykt i Bergen i 1776.
Les mer.
Mars 2019
Månedens gjenstand i mars 2019 er et eksemplar av trilogien Sjælens Luth, Brude-Skammel og Liigbaar, av Marcus Carstensen Volqvartz, trykt og bekostet av A. H. Godiches Efterleverske, København 1778.
Les mer.
Februar 2019
Månedens gjenstand i februar 2019 er et eksemplar av boken Epistler og Evangelier, sangviis forfattede i beqvemme Melodier, av Steen Wirtmand og Petter Dass, trykt på Fr. D. Beyers Forlag, Bergen 1847.
Les mer.