fbpx

Kåserikafe Fredag 11. mars kl. 12.00 skogbruk Are Halse

Fredag 11. mars kl. 12.00
KÅSERIKAFÉ: Skogbruk og tvangshogster under krigen
De store skogsområdene på Helgeland er fulle av historie. De store skogsområdene på Helgeland er fulle av historie. Da tyskerne okkuperte Norge i 1940 fikk de stort behov for trematerialer, og skogeierne fikk pålegg om hogst. – Tvangshogster. Det ble satt opp lister over det kvantumet som hver enkelt skogeier skulle levere, med trussel om straff dersom det ikke ble etterfulgt.

Are Halse er utdannet skogbruker, og har 24 år som skogbruksleder i Skogeiersamvirket. De siste 13 årene har han vært ansatt i Helgeland Museum i Grane, der Skogbruk er hovedtema.

Gratis inngang.