fbpx

Kåserikafe Olav Rune Ertzeid

Fredag 28.april kl. 12:00
KÅSERIKAFÉ: «Bibelfortellinger»

Hvordan ble verden skapt? Og hva skal egentlig fortellingen om Noas ark bety?

Bibelfortellingene har blitt fortolket på ulike vis gjennom årene. På Hr. Petters tid ble fortellingene om skapelsen og flommen forstått bokstavelig. Men kan de handle om noe mer, noe annet? Skjuler det seg et budskap bak bokstavene og ikke kun i bokstavene?

Prost Olav Rune Ertzeid vil gjøre et forsøk på dypdykk i fortellingen om den store flommen, regnbuen og enkelte andre fortellinger.

Gratis inngang.