fbpx

TALLET SYV – MUSEETS UTSTILLINGSKONSEPT
Utstillingen er designet av Kvorning Design, København. De har latt seg inspirere av fjellkjeden Syv Søstre. Utstillingen er ikke lineært oppbygd. Dvs. at man kan oppleve den i hvilken som helst rekkefølge man selv ønsker. Hovedutstillingen består av syv utstillingsvegger i forskjellig høyde, som tar for seg syv ulike temaer relatert til Petter Dass. Disse temaene gjenspeiles i montrene foran. Tallet 7 er også brukt på andre måter i utstillingen, og er den gjennomgående metaforen i både innhold og design. 7 er et av de mest symbolladede tallene vi har. Vi kjenner det fra alle livets sammenhenger; både i religiøs betydning (7 himler, 7 dødssynder, 7 dyder, skapelsens 7 dager), i mytologien, i naturen og naturvidenskapen (7 planeter, de 7 verdenshav) og i hverdagslivet. 7 er på alle måter et magisk tal.
         Det Syvende Tal er Fuldkommenheds Tal,
         Den hellige Bibel bekræfte det skal,
         Det Syvende Tal blev antagen saa stort,
         At Syvende Dag blev til Hvile-Dag giort.
                                                                     Petter Dass, Aandelig Tids-Fordriv eller Bibelsk visebok, «Om syv Tall i Bibelen»

VERK EKSPONERT PÅ VEGG I HOVEDUTSTILLINGEN (reproduksjoner)

Kaare Espolin Johnson, Savn II, litografi, 43×57 cm, opplag 299, 1988

Gustav Vigeland, Petter Dass på djevelens rygg, tresnitt, 21cm x 35,5 cm, 1915-17, Vigeland-museet, Oslo

Gustav Vigeland, Petter Dass i kamp med sjøuhyrer, penn, 22,4 x 14,0 cm, 1902, Vigelands-museet, oslo

Lucas Cranach the elder, Martin Luther, olje på plate, 37 x 23.5 cm, 1532, SMK-Statens museum for kunst-Nasjonalgalleriet i Danmark, København

Plansje med frimerker: Venstre:  NK370, 25 øre, Petter Dass Norge, årstall 1947 I midten: NK1315, kr 3,70, Petter Dass ros i land fra nordlandsjekt, 1997 Høyre: NK 1315, kr 3,70  Petter Dass 350 år, utgitt 26. november 1997

Oscar Bodøgaard, Varm natt, olje på lerret, 1966

Inge Ove Tysnes, De syv søstre fra Tennsundbrua, Herøy, foto, 1996 (utsnitt av original)

Inge Ove Tysnes, Storm, Horvnes, foto, 2006

Inge Ove Tysnes, Flerkulturell undervisningssituasjon, foto, 2007

Inge Ove Tysnes, Fra Dønnamannen retning Åkvik/Herøy, foto, 1996

Thorolf Holmboe, illustrasjon 1889 til Nordlands Trompet, 1892

Kjell Sommerseth, Petter Dass-bautaen, foto, 2007

Karl Erik Harr, Stilleben, olje på lerret, 40 x 80 cm, 1980

Karl Erik Harr, Petter Dass-Dagene Alstahaug juni 1983, plakat

Kare Espolin Johnson, Petter Dass-dagene Alstahaug 1989, plakat

Anne Kierulf, Petter Dass-dagene Alstahaug 1987, plakat

Ludvig Eikaas, Petter Dass 350 år, plakat, 1997

A. Reinhard, kopi etter H.Schaten, Dorothe Engelbretsdatter, Fra Siælens Sang-offer, tittelportrett, kobberstikk, Nasjonalbiblioteket, 1685

Trinitatis Kirke og Rundetaarn, kobberstik, 23,5 x 16 cm, 1762.

Skule Waxvik, Petter Dass, bronse, 34 x 10 x 18 cm, 1987

Georg Andreas Heggelund, miniatyrbyste portrett av Petter Dass, bronse, 1910

Pieter Claesz, Vanitas Stilleben, olje på plate, 1630, Royal Picture Gallery Mauritshuis, Haag, Nederland

Reidar Johan Berle, illustrasjon til 4 sang i Herren Bøn – Fader vor; forfattet udi ni Sange, 1956

NTB Scanpix, Biskop Andreas Aarflot vigsler Rosemarie Köhn til Nordens første kvinnelige biskop i Hamar Domkirke, foto, 2003

Ketil Born, Hendenes religiøsitet, foto, 1999

Ketil Born, Fra Herøy kirke, foto, 1999

Ketil Born, Orgel i Dønnes kirke, foto, 1999

Mattahus Merian, Hafnia Metropolis Et Portus Celeberrimus Daniae Coppenhagen, 20,3 x 34,3, 1638

VERK EKSPONERT DIGITALT I HOVEDUTSTILLINGEN

Ukjent, mulig portrett av Petter Dass, olje på plate, Mehus kirke, ukjent produksjonsår/ mulig 1684

Kaare Espolin Johnson, Fra Nordlands Trompet, litografi, 43 x 67 cm, opplag 100

Tore Engen, Min Bog, naar du den Ære faar, olje på lerret, 70 x 95 cm, 1994

Hannah Ryggen, Petter Dass, billedvev i gobelinteknikk-lin og ull, 143 x 248 cm, 1940, Najonalmuseet, Oslo

Karl Erik Harr, Portrett av Petter Dass, litografi, 40 x 25 cm, 1992

Thorolf Holmboe, illustrasjon til A.E. Erichsen (red.), Petter Dass, Nordlands Trompet, eller Beskrivelse over Nordlands Amt, Aschehoug, Kristiania, 1892

Georg Andreas Heggelund, Portrettbyste av Petter Dass, bronse, 1908

Leif Kallestad, illustrasjon til Svein Erik Forfang, Ivar Roger Hansen (red.), Petter Dass prest og dikter dikterprest, tusjtegning, 1999

Leif Kallestad, illustrasjon til Svein Erik Forfang, Ivar Roger Hansen (red.), Petter Dass og Norden, tusjtegning, 2001

Hans Gerhard Sørensen, Petter Dass, tresnitt, 14,2 x 8,7 cm, Nordlands Trompet av Petter Dass, Fabritius 1962

Gustav Vigeland, Petter Dass I, leire, 39,5 cm, 1902

Gustav Vigeland, Petter Dass i kamp mot sjøuhyrene, penn, 22,4 x 14 cm, 1902

Gustav Vigeland, Monumentet og hans portrett, penn, 22 x 14 cm, 1902

Hieronymus Bosch, Gnierens død, olje på plate, 93 x 31 cm, ca. 1485/1490, Nasjonalgalleriet, Washington, USA

Simon Renard de Saint-André, Vanité, olje på lerret, 52 x 44 cm, ca. 1650, Musée des Beaux-Arts, Marseille, Frankrike

Jusepe de Ribera, Moses, olje på lerret, 168 x 97 cm, Musée San Martino, Napoli, Italia

Albrecht Durer, Den fortapte sønn blant grisene, kobberstikk, ca. 1496, Museum of Fine Arts, Boston

Altertavle, Alstahaug kirke, 16, 17- og 1800 tall

© Opphavsrett til kunstverk / BONO