fbpx

Bauta_kom

TRADISJONSRIK LITTERATURFESTIVAL PÅ ALSTAHAUG – neste festival arrangeres 14.-16.juni 2024
Norges store dikterprest Petter Dass (1647-1707) blir hedret med Petter Dass-dagene på Alstahaug annet hvert år. Festivalen er en tradisjonsrik litteraturfestival, som siden 1983 har vært arrangert i Alstahaug kommune. Festivalen ble etablert etter initiativ fra Nordland Fylkeskommune, og sammen med Hamsun-dagene er dette landsdelens eldste litteraturfestival.

Petter Dass-dagene har etablert seg som en sentral kulturfestival for landsdelen og regionen, og favner om en bred målgruppe. Med forfattermøter, konserter, forestillinger og utstillinger byr festivalen på kulturmøter for enhver smak. Festivalen har egne arrangement som er rettet spesielt mot barn, unge og seniorer. Festivalen arrangeres i regi av Petter Dass-museet/Helgeland Museum. Festivalarenaer er Petter Dass- museet og Alstahaug kirke.

Blant festivalens målsetninger er et program med innslag av høy kunstnerisk kvalitet. Det vil si med utgangspunkt i Petter Dass sitt liv og diktning, og med et betydelig samtidsorientert fokus; det være seg litteratur, musikk og billedkunst. Kirkelige arrangementer skal inngå i programmet. Arrangementet skal bidra til å profilere skapende og utøvende kunstnere med tilknytning til regionen samt å ivareta samarbeid med aktuelle lag, foreninger og frivillige ressurser.

PETTER DASS DAGENE 2024
Petter Dass-dagene arrangeres med støtte fra Nordland Fylkeskommune, Alstahaug kommune, Sparebank 1 Helgeland, Helgeland Blad, Scandic, Hertz, Fritt ord og Helgeland museum. Våre samarbeidspartnere på strømmetjeneste og lyd er Eprod Nesna og Se-Nor AS.

Petter Dass-dagene 2024 har valgt å følge opp temarekken fra 2014, der man tok for seg det første bud. I 2016 var det det andre bud og i 2018 fulgte så det tredje bud. I 2020, som ble flyttet frem til 2021 grunnet Korona-pandemi, det fjerde bud og i 2022 det femte bud. I 2024 er det det sjette bud som setter agenda for festivalen: «Du skal ikke bryte ekteskapet – tåler kjærligheten alt?». Programkomiteen vil knytte det sjette bud til debatt omkring samfunnsrelevante- og kritiske spørsmål.

Det er nyskapende å sette disse etiske levereglene under debatt, sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng. Det er viktig å tolke hva som ligger i disse budene sett med nåtids/ dagens øyne. Dette gir ikke minst også en spennende innfallsvinkel til Petter Dass liv og virke og et av hans sentrale verk Katekismesangene.

Petter Dass sine sanger om de ti bud er poetiske uttrykk for leveregler som lenge har vært å betrakte som gjeldende lov. Disse reglene har vært et fundament for Norges Grunnlov fra 1814. Til alle tider har menneskene hatt ulike leveregler, og dette skal festivalen belyse gjennom de ti bud og andre leveregler som eksisterer i samfunnet i dag. Tematikken har et kulturhistorisk perspektiv og skal samtidig knyttes til dagens multireligiøse samfunn i vid forstand, gjennom et variert og godt program som vil ha en tydelig rød tråd. Programmet skal ha et høyt profesjonelt nivå og være et variert program hvor både nasjonale, nordnorske og regionale aktører bidrar.

PROGRAM for festivalen 2024 er under arbeid og vil bli publisert på nettsiden fortløpende.
For mer informasjon kontakt prosjektleder Irena Jovic, e-post: irjo@helmus.no eller per tlf.nr.: 992 34 972.

LENKER TIL STRØMMEDE ARRANGEMENTER 17.-19.JUNI 2022:

Åpningsseremoni fredag

Etisk seminar lørdag 18.juni

Bokbad – Festivalforfatter Simon Stranger lørdag 18.juni

Møte med festivalkunstner lørdag 18.juni

Festgudstjeneste søndag 19.juni

Ronny Spaans Litteraturseminar søndag 19.juni

Klaus Johan Myrvoll Litteraturseminar søndag 19.juni

Ivar Roger Hansen Litteraturseminar søndag 19.juni

Bokpresentasjon og foredrag Hallvard Kjelen søndag 19.juni