fbpx

 

Litteraturfestival i Alstahaug 11.-13.juni 2021

Petter Dass-dagene er en tradisjonsrik litteraturfestival som har vært arrangert i Alstahaug kommune siden 1983. Festivalen er en av landets eldste litteraturfestivaler og er en sentral kulturfestival regionalt og nasjonalt. Petter Dass-dagene er prioritert med tilskudd fra Nordland fylkeskommune, Alstahaug kommune og Helgeland museum. Øvrige samarbeidspartnere er Sparebank 1 Helgeland, Helgland Blad, Scandic, Hertz og Fritt ord.

Petter Dass sine Katekismesanger er sanger om de ti bud. De er et poetiske uttrykk for leveregler som lenge har vært å betrakte som gjeldende lov. Disse har satt temarekken for festivalen de senere årene. Petter Dass-dagene 2021 retter fokus på det fjerde bud. Festivalens tittel for 2021 er: «Du skal hedre din far og din mor-skal vi virkelig det?», og knytter tema til debatt omkring familiens rolle i fortid og nåtid. Videre stilles det også spørsmål som omhandler demokrati og samfunn.

Grunnet Korona-restriksjoner er det begrenset med plasser på arrangementene. Noen av tilbudene streames. Disse opplyses det om under de aktuelle arrangementene. Billetter er lagt ut for salg nedenunder. Last ned programbrosjyre for utskrift her.

Festivalkunstner 2021: Magne Furuholmen

Om sitt forhold til musikk og kunst sier han følgende: «Jeg forsøker hele tiden å finne en balanse mellom billedkunst og musikk. Når det fungerer er de i en slagssymbiotisk tilstedeværelse i mitt liv – altså at de beriker hverandre. Det er nok utvilsomt billedkunst jeg bruker mest tid på – jeg har nå 5 heltidsansatte på mitt atelier, samt to på deltid – og det betyr at jeg både kan, og må, holde et høyt tempo for å forsvare kostnadene. Som musiker er det et betydelig større system rundt oss, med opptil 40 personer på turné, noe som betyr at både ansvaret og innsatsen begrenses noe for oss som individer – vi blir tatt godt hånd om og skal i prinispp bare være klare til å spille 2 timer om dagen.

Jeg inspireres av å flytte meg fra musikk til billedkunst og tilbake igjen, og tenker på dette som et slags berikende vekselbruk som gjør at ‘jorda ikke blir for skrinn’. De to uttrykksformene har mye til felles, men prosessene er såpass forskjellig – i kunsten er jeg alene om alle avgjørelsene, mens i musikken er det som oftest en flertalls-avgjørelse. Jeg er uansett takknemlig for å kunne være aktiv på begge områder.”

 

Festivalforfatter: Helga Flatland
Bokbad lørdag 12.juni kl. 15:00

Helga Flatland har bachelorgrad i Nordisk språk og litteratur fra Universitetet i Oslo og har tatt treårig utdanning på tekstforfatterlinjen på Westerdals School of Communication. Hun debuterte med romanen «Bli hvis du kan. Reis hvis du må» (2010), som fikk overstrømmende kritikker. For denne ble hun tildelt Tarjei Vesaas’ debutantpris, Ungdommens kritikerpris, Aschehougs debutantstipend, og hun ble nominert til P2-lytternes romanpris. Hun befestet sin posisjon med «Alle vil hjem. Ingen vil tilbake» (2011). «Det finnes ingen helhet» (2013) avslutter trilogien. Helga Flatlands nye roman er «Vingebelastning» (2015). Hun debuterer også som barnebokforfatter med «Eline får besøk» (2015). Helga Flatland regnes blant de fremste av unge norske fremadstormende forfattere. Hun har fått et stort publikum for måten hun beskriver menneskelige prosesser som sorg, tilknytning og oppbrudd på.
Billetter til bokbad kjøpes her.
Bokbadet streames.
Bokbader: Margit Langseth.

 

 

Utendørskonsert med Moddi lørdag 12.juni kl. 19:00

I prosjektet «Det nye nord» ønsker Moddi å bryte med gamle klisjeer om Nord-Norge, og bygge et nytt, mer tidsriktig bilde av hvordan vi lever, arbeider og forstår oss selv i vår nordligste landsdel. Nord-Norge har endret seg raskt de siste tiårene. Avsondrede bonde- og fiskersamfunn har plutselig blitt forvandlet av høyteknologisk industri og en umettelig oppdrettsnæring. Allikevel er det som om folks bilde av landsdelen er stivnet i det gamle: i sjarker, rorbuer og reinsdyr. –  Jeg har hentet inspirasjon fra smelteverkene, lakseslakteriene, romfartsmiljøet, kraftbransjen og alle de andre stedene som ikke «passer inn» i det klassiske bildet av Nord-Norge. Jeg ønsker å vise fram en levende og dynamisk landsdel, full av nye idéer og initiativer. Målet er hårete nok: å etablere en ny poesi rundt landsdelen og klisjeen Nord-Norge, forteller Moddi.
Billetter til utendørskonsert kjøpes her.

 

Utendørskonsert med Kari Bremnes søndag 13.juni kl. 19:00

Nordvendt, europeisk, åpent, stort, personlig og melankolsk – er ord som kan knyttes til Karis musikk. Den enorme spennvidden i konsertene hennes er en signatur for Kari Bremnes band. Fra det lyseste til det ganske mørke og rå. Og hele tiden med en nærhet til folk og livsskjebner. Kari har skrevet sanger i 20 år og gitt ut 15 soloalbum. Hun har i dag et større publikum enn noen gang, med et stort konsertpublikum i flere land og et platepublikum over hele verden. Utendørskonserten på Alstahaug presenterer Kari Bremnes i duo med Bengt Hanssen på tangenter.
Billetter til utendørskonsert kjøpes her.

 

 

Katekismeseminar 4.bud lørdag 12.juni – 2 foredrag

Jørn Øyrehagen Sunde foredrar lørdag 12.juni kl. 12:00
«Frå lydnadsplikt i katekisma til fridom etter Grunnlova? Guds- og individforståing i endring frå 1715 til 1815»

Jørn Øyrehagen Sunde (f. 1972) er professor i rettshistorie ved Institutt for offentleg rett ved Universitetet i Oslo, og forskar ved Baroniet Rosendal og Nasjonalbiblioteket.
Billetter til foredraget kjøpes her.
Foredraget streames.
Ordstyrer/vert: Gunnar Masvie

 

 

Hallgeir Elstad foredrar lørdag 12.juni kl. 13:30

«Norsk katekismetradisjon og det fjerde budet. Frå Luther til Pontoppidan»

Hallgeir Elstad er fødd i Vestvågøy, Lofoten i 1964, og er professor i norsk kyrkjehistorie ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han har særleg arbeidd med tida etter reformasjonen. Elstad er også ordinert prest i Den norske kyrkja.
Billetter til foredraget kjøpes her.
Foredraget streames.
Ordstyrer/vert: Gunnar Masvie

 

barnas museum
Familieaktivitet – Barnas museum lørdag og søndag kl 17:00


Ta med barna på ulike aktiviteter på Alstahaugtunet under Petter Dass-dagene. Vi går på fotosafari hvor vi leter etter småkryp hvor vi lærer om insektene. I prestegårdshagen vil det være en lekestasjon hvor alle små og store kan være med. Det vil også bli en tegneoppgave for familiene, med påfølgende utstilling etterpå. Gratis inngang

 

Litteraturstund med dikt av Martin Sæbø lørdag 12.juni kl. 17:15

Martin Skjelmo Sæbø (f. 1995, bosatt i Sandnessjøen) er oppvokst i Tromsø og utdannet lektor ved UiT – Norges arktiske universitet. Sæbøs poesi kretser om lystbetonte, hverdagslige erfaringer så vel som mer alvorlig tematikk, og er inspirert av både egne og andres livserfaringer. Sæbø begynte for alvor å skrive poesi etter å ha blitt introdusert for den danske forfatteren Naja Marie Aidt ved Aarhus Universitet høsten 2017. Utvalgte av diktene publiseres på Instagram under brukernavnet @poesaebo.

Billetter til litteraturstund meldes på her.

 

 

Festgudstjeneste i Alstahaug kirke søndag 13.juni kl. 11:00

Festgudstjeneste i Alstahaug kirke v/Sokneprest Einar Bach Skomsvoll. Medvirkende prost Olav Rune Ertzeid og forfatter Tor Martin Leines Nordaas. Alstahaug kirke er en av syv bevarte middelalderkirker i Nord-Norge, og en av tre på Helgeland. Disse tre, Alstahaug, Dønnes og Herøy kirker, ligger alle i det gamle Alstahaug prestegjeld og blir kalt triangelkirkene. Alstahaug kirke er en aktiv menighetskirke med gudstjenester, kirkelige handlinger og konserter hele året. Alstahaug kirke anslås å være bygget rundt 1200, muligens siste halvdel 1100. For spørsmål om Korona-restriksjoner knyttet til kirken og evt. påmelding vennligst kontakt kirkekontoret: 75 07 57 20 eller e-post: post.kirke@alstahaug.kommune.no

 

 

 

Litteraturseminar søndag 13.juni – 3 foredrag

Bjørn Tore Pedersen foredrar søndag 13.juni kl. 12:00
«Jekta Eventyrets farkost» Bjørn Tore Pedersen er forfatter og journalist. Han har skrevet Adelsteen Normann-Norges fjordmaler, Kaare Espolin Johnson-lengeselens billeddikter, Hurtigruten minutt for minutt og Lofotfisket for å nevne noen. Han har de siste 16 årene arbeidet i NRK Nordland.

Jekta var livsnerven langs kysten vår i fem hundre år. Nordlendingen seilte til Bergen med tørrfisk, og på tilbakereisen var jekta lastet med matvarer og nødvendighetsartikler til folket der i nord. Men også på Vestlandet og i Trøndelag joldt jekta liv i kyst- og fjordbygdene. Ingen vet med sikkerhet når den første jekta kom, og hvor den kom fra, men hun fører linjene sine tilbake til vikingeskipene og de hanseatiske handelsskipene som kom til Bergeni middelalderen. Hvor mange jektefartøy som seilte langs kysten, er også uklart. Trolig dreier det seg om mange hundre, kanskje opptil et tusentalls jekter.
Billetter til foredraget kjøpes her.
Foredraget streames.

 

Kåre Hansen foredrar søndag 13.juni kl. 13:30

Petter Dass – «GUds Øyesteen»?

Kåre Hansen er cand. philol. med historie hovedfag fra NTNU, 1996. I 2006 gav han ut biografien Petter Dass-mennesket, makten og mytene. Boka ble omdiskutert da Kåre Hansen, gjennom sin forskning, presenterte ny kunnskap om Petter Dass. Hans forskning utgjør en motpol til eksisterende myter og kunnskap om dikterprestens liv og virke; deriblant at han var landets rikeste sogneprest. I 2011 ble han tildelt et stipend fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO). I 2018 fikk han også støtte fra Helgeland Kraft. Begge bidragene gikk til arbeidet med hans andre verk Petter Dass-GUds Øyesteen. I foredraget presenterer Kåre Hansen sin senere forskning, hvor kildene viser klart at spriket mellom liv og lære hos den enormt rike dikterpresten var stort. Noe av Petter Dass  sitt menneske- og samfunnssyn appellerte også til norske nasjonalsosialister under 2. verdenskrig. – Petter Dass så på seg selv som «GUds Øyesteen», men var han det?
Billetter til foredraget kjøpes her.
Foredraget streames.

 

 

Nils Magne Knutsen foredrar søndag 13.juni kl. 15:00
Sogneprestens uro. «Anti-autoritære innslag i ei autoritær tid». Nils Magne Knutsen er professor emeritus i nordisk litteratur, Universitetet i Tromsø. Han har særlig markert seg som formidler av skjønnlitteratur av nordnorske forfattere og Knut Hamsuns forfatterskap.
Petter Dass forstår det 4. bud som et påbud om lydighet i alle lag av samfunnet, som en lydig tjener av den eneveldige staten. Men i hans verk fins det også enkelte tilløp til ulydighet, til avvik fra samtidas alminnelige meninger, og disse avvikene snakker Nils Magne Knutsen om – hans kvinnesyn, hans syn på samene, hans syn på handelsforbindelsen med Bergen og hans synliggjøring av Nord-Norge.
Billetter til foredraget kjøpes her.
Foredraget streames.

 

Bokbad med Håvard Nilsen søndag 13.juni kl. 16:00

Håvard J. Nilsen (f. 1980) er oppvokst i Mosjøen og bosatt i Trondheim. Han har gitt ut Litt som den sangen (poesi, 2017) Du (roman, 2020). «I sin første roman, og andre bok, skildrer Nilsen en ung stu­dents basketak med den pinse­karismatiske troa han henga seg til i ungdomstida. Boka er tyde­lig fra første side: Hovedperso­nen Sigurd melder seg ut. Men gjennom å vise fram troas sam­menbrudd og samtidig levedyk­tighet, blir boka med den korte tittelen Du heldigvis ei fortelling som er mer kompleks i spørs­målet om tro enn et absolutt enten­ eller. (…) Korte tekster bygger opp boka, og i disse fram­står kverninga mer sentral enn historia. Nilsen er ofte god til å sette ord på hva det er som står på spill.» – Ulla Svalheim, Vårt Land
Billetter til foredraget kjøpes her.
Foredraget streames.

 

 

 

Lesestund for barn med Marit Røgeberg Ertzeid 13.juni kl 17:15

Marit Røgeberg Ertzeid har skrevet Småkryp for småfolk, Fjæra for småfolk og Markblomster for småfolk. Ertzeid kommer med ny bok om skogen våren 2021.

Visste du at trær og sopp er gode venner, og at mauren kan trylle?

Skogen for småfolk
lærer barn om elg, maur, blåbær, forskjellige trær og andre kjente arter som bor i skogen i Norge. Naturen kommer tett på barna gjennom store nærbilder og morsomme faktaopplysninger. Boka er beregnet på de minste barna, men passer også godt for barn i småskolealder.