fbpx

Om musikalske sider ved Petter Dass’ diktning

Det meste av Petter Dass’ poesi er sanger, tekster som var skrevet for å synges. Det ble ikke trykket noter i tilknytning til tekstene i Petter Dass’ sangsamlinger, heller ikke førsteutgavene. Men, både i de første trykte utgavene og i håndskrifter (avskrifter) fra dikterens samtid, har de fleste sangene melodihenvisninger.

PETTER DASS OG FOLKESANGEN
I folkesangtradisjonen finner vi mer enn 700 forskjellige melodier og melodivarianter til Petter Dass’ tekster. I Norge er ingen andre tekstforfattere brukt i samme omfang som Dass. Petter Dass’ tekster er sunget til egne melodier over hele Norge, i Danmark og på Færøyene. Til visen om ”Jephtah løfte” er det registrert mer enn 80 melodier, til ”Herre Gud, dit dyre navn og Ære” mer enn 50. Sanger av Petter Dass har vært brukt ved mange anledninger; ved husandakten, til undervisning, etter hvert også i salmesangen i gudstjenesten, og i seremonielle sammenhenger som f. eks. bryllup. Dette finner vi eksempel på både i Norge og på Færøyene. I Nordlands Trompet tar Petter Dass oss med til ”Kolbiøin paa Krat” hvor det feires bryllup. Noen strofer fra denne scenen har fått sin egen melodi, og den var sammen med Jefta-visen blant visene som ble sunget i de tradisjonelle skålebryllupene i Selje i Nordfjord. På Færøyene er det visen ”Om Ægte-Folkes Embede” fra Huus-Tavlen i Katekismesangene som har hatt sin faste plass i bryllupsritualet. På Færøyene ble Petter Dass’ sanger og tekster brukt i skolen til langt inn på 1960-tallet. Kjøpmannen Hans Iversen fra Kvívík på Færøyene (f. 1886) uttalte at ”(…) den der kunne Luthers Katekismus, Balslevs Bibelhistorie, og Petter Dass’ Katekismussange og Bibelske viser på fingrene, var godt rustet til at møde livets tilskikkelser.”

Les om vårt dokumentasjonsprosjekt «Jephta for et nytt årtusen».