fbpx

Så lenge vi husker navnene

snublestein i Mosjøen
Foto: Bjørnar Pedersen

Lørdag 9. mai kl. 14.00
Lørdag kl. 14: «Så lenge vi husker navnene»

Den tyske kunstneren Gunter Demnig står bak Snublestein-prosjektet, hvor små messingsteiner legges ned utenfor hus der det bodde jøder eller andre ofre for nazismen frem til de ble arrestert og drept. Til nå er det lagt ned over 40 000 steiner i over ti land.

I august 2013 ble Mosjøen første by i Nord-Norge som fikk slike steiner, til minne om de tre jødiske mosjøværingene som ble drept i Auschwitz i desember 1942. Håvard J. Nilsen, historiker og leder for Snublesteinprosjektet i Mosjøen forteller i sitt foredrag om prosjektet. Samtidig gjør han en reise gjennom Tyskland, det europeiske forsoningsarbeidet etter annen verdenskrig og Jens Bjørneboes forfatterskap om ondskap og frihet.

Inngang kr. 50,-. Års- og kulturkortkunder gratis.