fbpx

SPREDNING AV PETTER DASS’ TEKSTER
Petter Dass’ diktning synes å ha hatt et bredt nedslagsfelt, både geografisk og sosialt. Diktningens bruksområde omfatter hele Norge, Danmark og Færøyene og langs den sørvestlige kysten av Sverige. Spredningen av hans tekster har skjedd gjennom avskrifter, trykte utgaver og gjennom muntlig overlevering, da i følge med et stort antall forskjellige melodier. Fra 1870 ble Petter Dass også representert i Landstads kirkesalmebok. Vi ser at Petter Dass er lest av alle sosiale lag, fra embetsmenn og akademikere til fiskere og bønder. Fra den første utgaven av Bibelsk Visebok kom i 1711 og ut århundret kom Petter Dass sine skrifter ut i mer enn 200 forskjellige utgaver, opplag og enkelttrykk. Bare Katekismesangene alene er registrert i omlag 50 utgaver, fra 1715 til 1840-årene. Et slikt utgivelsesvolum ligger langt over det hans samtidige dikterkolleger Dorothea Engelbretsdatter og Thomas Kingo, og 1700-tallets Hans A. Brorson kan vise til. Jostein Fet har i sin studie Lesande bønder gjennomgått arveskifter fra Sunnmøre og Telemark. Formålet var å registrere bøker som var nevnt i skifteprotokollene. Studien viser at ved siden av Kingos salmebok, er Petter Dass’ sangsamlinger de som oftest er representert i folkelige boksamlinger i disse områdene før 1840. Dalevisen, alle sangene om De ti bud, visen om Jephtah løfte, den dramatiske beretningen om bybrannen i Bergen i 1702, visen om hans sykdom og diktet til hans sognefolk ble alle utgitt som billige særtrykk, såkalte skillingstrykk. Slike utgaver av Petter Dass sine dikt gikk hos bokhandlerne i Bergen under navnet ”Petter-dikt”.