fbpx

Syv søstre natur- og kulturpark

sommer_prestegard_komprimertFredag 6.mars kl. 12.00
KÅSERIKAFE: Syv søstre natur-og kulturpark
Alstahaug kommune (prosjekteier) og Bioforsk Nord Tjøtta (prosjektleder) har startet arbeidet med prosjekt Syv søstre nature-og kulturpark. Det blir gitt en orientering om arbeidet med landskapsparken ved representanter for Bioforsk Nord Tjøtta.

Landskapsparker er en betegnelse for unike natur- og kulturlandskap. Disse er avgrenset av en felles kultur- og identitetsfølelse. Et økt samarbeid skal fremme en helhetlig tilnærming til stedsutvikling, bygde- og næringsutvikling, stedlig attraktivitet og bolyst. Landskapsparken skal også fremme et levende lokalsamfunn. Gratis inngang.