fbpx

Kåserikafé fredag 12. november 2021 Eva Narten Høberg

Fredag 12. november 2021 kl. 12.00
KÅSERIKAFÉ: «Bør vi spise mer mat fra norsk utmark?» av Eva Narten Høberg

FNs klimapanel sier at alle land skal produsere mat på egne ressurser. Norges arealressurser består av 95 % utmark, og halvparten av arealet kan utnyttes til mat for beitedyr. Sau, geit, storfe og rein er vårt viktigste redskap til å omforme, for oss mennesker, ufordøyelig beitegras til næringsrike råvarer som kjøtt og melk. Er økt bruk av utmarka en bærekraftig veg å gå for å bidra til norsk matsikkerhet?

Eva Narten Høberg er forsker ved NIBIO Tjøtta, Avdeling utmarksressurser og næringsutvikling. Hun er utdannet innen husdyrernæring, og har erfaring fra utviklingsarbeid, formidling og undervisning innen kulturbaserte opplevelser med spesialisering innen matkultur. Høberg leder den nye høyere yrkesfaglig utdanningen Bærekraftige matopplevelser ved Nordland fagskole. Gratis inngang