fbpx

Temporærutstilling i prestegården Solens døtre – Biejjien Niejth 

 

Temporærutstilling i prestegården 15. juni – 1. oktober

Solens døtre – Biejjien Niejth 
Navnet Solens Døtre / Biejjien Niejth er inspirert av det episke diktet til sørsamen Anders Fjellner (1795-1896), Beaivvi bártnit, som omtaler samene som solens sønner og døtre. Solen er et av de viktigste symbolene i samisk kultur. Med den kommer varmen og lyset, og snøen og kulden blir fortrengt. I gammel samisk tro var solguden, Beavi, den viktigste makten – som ga lys, varme og liv. På gamle sørsamiske trommer – gievrie – er symbolet for solen plassert i sentrum, og alt annet kretser rundt den. 

Bakgrunn
Helgeland kommer inn under sørsamisk område, og er således en del av Sápmi. Den samiske befolkningens tilstedeværelse i området strekker seg langt tilbake i tid. Som formidler av lokalhistorie søker vi på Helgeland Museum å representere en mer komplett versjon av denne. Den samiske historie og kultur er dermed et likeverdig aspekt, og må trekkes ut av sin rolle som ”biaktør”. 

Gjennom seks samiske kvinner, alle med tilknytning til Helgeland, setter utstillingen fokus på den immaterielle kulturarven i sørsamisk område. I motsetning til fysiske kulturminner er ikke de immaterielle like synlige, og dermed mer sårbare for menneskets glemsel. Den samme skjebnen har også kvinners perspektiv og kultur i historisk perspektiv. 

Til å fronte utstillingen har vi valgt Elsa Laula Renberg (1877-1931) – kjent langt utenfor Skandinavias grenser for sitt arbeid og engasjement for sitt folks kultur og rettigheter. I en tid som var preget av sterk assimilasjonspress fra statsmakten mot samene, i tillegg til få rettigheter for kvinner, utmerket Elsa Laula Renberg seg som en sterk foregangskvinne. I sitt voksne liv bodde hun på Olderskog i dagens Vefsn Kommune, som var basis både for hennes daglige liv innenfor reindrifta, samt hennes organisasjonsarbeid. I 1992 ble det vedtatt – på den 15. Samekonferansen i Helsingfors – at Samefolkets Dag skulle legges til 6. Februar; til ære for Elsa Laula Renbergs arbeid for samenes sak.