fbpx

Trende Bibelske bøger

trende_bib1722Lørdag 28.mars kl. 14.00
FOREDRAG: Trende Bibelske Bøger
Petter Dass forfatterskapet kan deles inn i to hovedkategorier, verdslig diktning og religiøse sanger og salmer. Den verdslige diktningen omfatter Nordlands Trompet (1739), Viser og rim med blant annet Den Norske Dale-Viise (1683) og Leilighetsdikt hvorav enkelte var på latin. Den andre hovedkategorien Religiøse sanger og salmer, som hovedsakelig finnes i fire samlinger er Aandelige Tids-Fordriv, eller Bibelske Viise-Bog, d.e. adskillige Bibelske Historier udi Riim forfattet (1711). D. Mort. Luthers lille Catechismus (1715), bedre kjent som Petter Dass Katekismesanger, Episteler og Evangelier (1722) og Trende Bibelske Bøger  (1723).

Trende Bibelske Bøger gjengir i poetisk form historiene til de tre kvinnene Esther, Judith og Ruth i Det gamle testamente. Erna Rodahl presenterer i dette foredraget sin studie av Petter Dass Trende Bibelske Bøger, nemling Ruth, Esther og Judith som kvinneidealer og forbilder for kvinner i lys av den historiske og biografiske kontekst.
Inngang kr. 50,-. Års- og kulturkortkunder gratis.