fbpx


UTSTILLINGEN I HOVEDBYGGET

Hovedutstillingen er designet av det danske designfirmaet Kvorning Design & Kommunikation. Den har et moderne preg med en innbydende og symbolrik design. Spesielt symbolikken bak tallet syv, med assossiasjon til De Syv Søstre, er gjennomgående i hele utstillingen. Tekst og bilder i mange formater, gjenstander og lyttestasjoner presenterer kunnskap og informasjon på en måte som skal bidra til ettertanke og refleksjon. Interaktive skjermer gir mulighet til fordypning, lek med ord og kunnskapstesting. Til faste tider avbrytes informasjonen som løper på utstillingsveggenes monitorer av korte filmer vi kaller intermezzi. Filmene viser de fire årstidene, og er en kunstnerisk tolkning av sitater fra Nordlands Trompet. Innslagene er skapt av den danske filmfotografen Sten Georg med musikk av komponisten Bodvar Moe. Alle de ulike delene av utstillingen er viet den mangfoldige arven vi har etter Petter Dass. Utstillingen tar også opp tema som religion i det flerkulturelle samfunnet og spørsmål omkring menneskets forvaltning av naturressurser i dag. I tillegg til de faste utstillingene er et eget areal satt av til skiftende ustilligner både i hovedbygget og i prestegården. Denne består av to sammensatte bygninger. Den ene delen av den gamle prestegården er fra ca. 1750 og inneholder to stuer med interiør fra 1600- og 1700-tallet. Den yngste delen er fra ca. 1890-tallet, og har fire rom med skiftende og faste utstillinger.

ETT BRODERI OG NI BØKER TIL PETTER DASS-MUSEET KOMPONERT OVER SALMEN ”HERRE GUD DITT DYRE NAVN OG ÆRE” OG INNTRYKK FRA DIKTERENS LIV AV BORGNY FARSTAD SVALASTOG 2006-2007
Borgny Farstad Svalatog (f. 1943) sine verker er en del av Petter Dass-museets kunstneriske utsmykning, og er plassert i syv hvite montrer integrert i hovedutstillingen. Verkene er utformet som «bøker» i ulike størrelser, inspirert av 1600-tallets bøker, før standardiseringens tid. Bøkene i montrene finnes plassert spredt i utstillingsarealet. Hver bok består av en monotypi og et brodert tekstbånd. I tillegg finnes et større broderi plassert på en kvadratisk sokkel. Monotypiene er inspirert av tekstlinjer fra salmen Herre Gud, ditt dyre navn og ære. «Boken» får sitt uttrykk gjennom farge og tegn med kalligrafiske kvaliteter, og appellerer til musikalitet og assossiasjonsrikdom. Broderiet med de fire portalene og karveskurdornamentene/kristogrammene viser til de fire himmelretninger og de såkalte triangelkirkene på Helgeland. Siden tidlig på 1980-tallet har hun vært etablert som en markant samtidskunstner, og fornyer av kirketekstiler og kirkekunst. På Helgeland har hun utført kirketekstilene i Dønnes og Herøy kirker. Hun ble i sin tid invitert til å lage utsmykningen til hovedbygget ved Petter Dass-museet.

HANS GERHARD SØRENSEN – ILLUSTRASJONER TIL PETTER DASS’ VERKER I PRESTEGÅRDEN
Tegneren, grafikeren og bokillustratøren Hans Gerhard Sørensen (1923–1999) fra Stokke i Vestfold er anerkjent for sin mangeårige kunstproduksjon, ikke minst for illustrasjonene til tekster skrevet av Olav Duun, Jonas Lie, Tarjei Vesaas og Petter Dass. Hans spesialitet var tresnitt og xylografi, men han brukte også andre materialer. Stilen var inspirert av eldre tysk tresnittkunst så vel som moderne dansk bokkunst. Hans Gerherd Sørensen er en av mange kunstnere som har arbeidet med motiv fra Petter Dass sin diktning. Han har illustrert Petter Dass gjendiktet av Hans Kristiansen i Nordlands Trompet (1962) og Samlede verker 1 og 2 (1980). 21 av disse unike originaltrykkene er gitt i gave til Petter Dass-museet av Terje Navjord, en av grunnleggerne for matvarekjeden Kiwi. Utstillingen er en del av prestegårdens faste utstilling.

KARL ERIK HARR – ILLUSTRASJONER TIL PETTER DASS I PRESTEGÅRDEN
Karl Erik Harr (f. 1940) har illustrert mange bøker av og om Petter Dass. Ulike temaer fra Petter Dass liv og diktning finnes ofte som motiver hos Harr. Han var billedredaktør for Samlede Verker (1980), hvor han selv illustrerte Bibelsk Visebok og Leilighets-diktningen. Han har også illustrert Nordlands Trompet (1989 og senere utgaver). Den nyeste utgaven kom i 2006. Mange av hans Petter Dass-illustrasjoner er utstilt i den gamle prestegården, og i den nye utstillingen om Petter Dass. Han har skrevet og illustrert Guds Nordenvind, vandringer med Petter Dass (1988). Av Harrs øvrige illustrasjoner kan nevnes Lars Roar Langslet: Om alle Land laa øde (1984) og Ola Bremnes: Jubel og sang (1997). Hans siste bok, Mitt navn er Petter Dass som boer mot verdens ende kom ut i 2007. Illustrasjonene på Alstahaug er en del av prestegårdens faste utstilling.

SKIFTENDE UTSTILLINGER
I tillegg til de faste utstillingene viser vi en sommerutstiller i Prestegården gjennom sommersesongen i perioden 15.juni-15.august. For mer informasjon om disse se Aktuelt